Aktualitātes

Sēļu kluba kopsapulce

2019. gada 19. janvārī

Neretā

Foto: Agita Grīnvalde

Dienas kārtībā:

OSēļu klubs 5 gados, 2018. gada pārskats

OIeceres 

O“Slepenais” viesis

OJaunu biedru uzņemšana

OSēļu kluba valdes vēlēšanas

ONeretas novada novadpētniecības muzeja apmeklējums

 ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

Ievēlēta Sēļu kluba valde:

Ilma Svilāne 

Lidija Ozoliņa 

Vanda Gronska

Foto: Lidija Ozoliņa, Ilma Svilāne: