Aktualitātes

afiša- Dievkociņš

2019.gada 20.septembrī

skolotāja, dzejnieka JŪLIJA DIEVKOCIŅA

140.jubilejas atcere:

13:30 – piemiņas brīdis Zalves kapsētā pie J. Dievkociņa atdusas vietas

14:30 – Neretas novada novadpētniecības muzejā izstādes „Gaismas saucējs skolotājs, dzejnieks Jūlijs Dievkociņš /12.08.1879.-21.01.1906./” atklāšana, dzejas stunda Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas Zaļajā klasē.

Visi interesenti laipni aicināti!

P.S. 13:00 no Neretas muzeja autobuss pasākuma dalībniekus aizvedīs uz Zalves kapsētu un pēc pasākuma atvedīs uz muzeju.

afiša-talkai

Aicinām uz talku!

Sestdien, 2019. gada 21. septembrī,

sakopsim

 bijušās Zalves pamatskolas parku

(Neretas novada Zalves pagastā)
Pulcējamies pie skolas plkst. 10.00,
līdzi ņemot  darba cimdus, darbarīku (grābekli, lāpstu vai kapli)
un labu noskaņojumu!
Talku organizē biedrība Sēļu klubs
Tālrunis: Ilma-27 071 996, Ilga-28 709 378

afiša 2- seminari

“Sēļu Kluba Avīzes” radošais izbraukuma seminārs, veltīts Vecā Stendera 305 gadu atcerei

17. augustā 

Sunākstes mācītājmuižā Vārnavas “Ģedertos” pie Sunākstes baznīcas

Vecā Stendera dārgumu sala

Sēļu kluba viens no darbības mērķiem ir Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana un saglabāšana, ievērojamu personību popularizēšana sabiedrībā, daudzinot Sēlijas gudros prātus, kas savam novadam un Latvijai atstājuši un atstāj savus darbus un dzīvē sasniegto. Ar gadiem, lielvarām un ideoloģijām mainoties, mainās arī sabiedrības nostāja pret viņiem. Citi tiek slavināti, citi krīt nežēlastībā, pret citiem attieksme kļūst vienaldzīga, jo kur nu visus var atcerēties un slavināt. Tomēr paliek cilvēku dzīvesstāsti un arī darbi atmiņās, grāmatās un citos rakstos, ļoti sen vai nesen sarakstītos. Mūsu pašu ziņā ir atmiņas atdzīvināšana un saglabāšana. Tā varam pateikt paldies par mūža darbu vai varbūt tikai gūt kādu mācību sev, lai dzīvotu gudrāk un labāk.

Daudzi ievērojuši, ka šogad Sēlijā notiek Sēlijas salu projekta norises, dažādi pasākumi pagastu attālās vietās, lai padarītu tās ceļotājiem un viesiem interesantas un vilinošas. Un tas ir to vērts, jo tālu no lielajiem centriem ir brīnišķīgas vietas un cilvēki, kas tās kopj un ieliek savu sirdi iemīļotā darbā un reizē arī sava pagasta sakopšanā un pārvēršanā par īpašu vietu Sēlijas laukos. Sēļu kluba šīs vasaras projekts saistās ar ar divām interesantām personībām Sēlijas vesturē: vīnogu selekcionāru Paulu Sukatnieku Dvietē un Sunākstes mācītāju Gothardu Frīdrihu Stenderu, sauktu par Veco Stenderu (1714-1796). Abiem šajā gadā atzīmējamas pusapaļas jubilejas, kam tad arī veltām savus seminārus abu šo personību darbošanās vietās. Jūlija vidū bijām Paula Sukatnieka “Apsītēs” Dvietes pagastā, bet 17. augustā seminārs noritēja gan bijušās Sunākstes mācītājmuižas teritorijā, gan pašā Sunākstē, kur piedalījāmies ļoti nozīmīgā pasākumā- trimdas latviešu mākslinieka Zigfrīda Sapieša (1924-2014) tēlniecības darba “Sibīrijas krusti” atklāšanā. Ar šo darbu viņš pārnāk savā bērnības zemē un kļūst mums pazīstams, reizē atnesot stāstu un atgādinājumu par savu skolotāju, ievērojamu kokgriezēju Augustu Heideru jeb Heidertēvu no Sunākstes. Arī Z.Sapietim šogad pusapaļa dzīves gadskārta.

Sunākstes mācītājmuiža vilina ar savu senseno burvestību, ar senatnes klātesamību, kas mūs pavada gan Stenderu dzimtas kapu kalnā, gan muižas dārzā. To var saukt par parku, dārzu vai birzi, jo nebūs neviena, kas tagad pasaka pareizo vārdu. Nav arī pašas muižas un arī mācītāja mājas, kur Vecais Stenders nodzīvoja trīsdesmit radošajā darbā ražīgus gadus, piedzīvodams gan priekus, gan bēdas un zaudējumus. Mums visiem kā atklājums bija Vecā Stendera dzejas darbi, tikai niecīga daļa viņa bagātīgā daiļdarbu klāsta, ko mēs un pats Vecais Stenders klausījās Maijas Mačekas izpildījumā uz kapu kalna. Neapšaubāms ir viņa nopelns latviešu laicīgās literatūras aizsākumos, kā pirmajam, kas jau 18. gadsimta vidū tulko un rada sadzīviskus un audzinošus stāstus, pasakas un dzeju, veltot to latviešu tautai, kuras vidū dzīvo viņš, viņa ģimene un daudzi jo daudzi Stenderi pēc viņa.

Sunākstes baznīcas saimniece Dzintra Baltruna laipni mums atvēlēja telpas un projektoru sarunām par Veco Stenderu. Sunākstes vēstures pētnieks Andris Šinke iepazīstināja semināra dalībniekus ar Sapiešu dzimtas vēsturi un saviem atklājumiem Vecā Stendera dzīves gaitās. Tam visam paralēli tapa dalībnieku zīmējumi, gleznojumi un kaligrammas par Veco Stenderu, kas veido nelielu izstādi, veltītu šai izcilajai un daudzpusīgajai personībai.

Sēlijas karogs mastā pie baznīcas, cilvēku un vietu likteņi, piemiņas zīmes, viss, ko uzzinām, redzam, sajūtam un saprotam, ko paši radām un par ko priecājamies, dara mūs bagātākus un lepnākus par savu novadu un Latviju. Diezgan skaļi un augstu tas skan, bet ir patiesība par cilvēka vērtību Zemes virsū.

Tāpēc esam Sēļu klubā, lai to, ko esam apzinājuši un apzinājušies, darītu zināmu arī citiem. Kaut ko no tā var lasīt un redzēt mūsu mājas lapā www.seluklubs.lv un Facebook Sēļu klubs. Šīs vasaras semināru materiālus, atklājumus un gūtās atziņas centīsimies aprakstīt topošajā izdevumā “Sēļu Kluba Avīze”.

Šis vasaras projektu finansiāli daļēji atbalstīja Viesītes novada pašvaldība un Lauku partnerība Sēlija. Paldies par to! Paldies arī atsaucīgajiem un radošajiem semināru dalībniekiem!

Ilma Svilāne, Sēļu kluba valdes priekšsēdētāja


    
            

“Sēļu Kluba Avīzes” semināri

„Sēļu Kluba Avīzes” radošais izbraukuma seminārs Dvietē

12. jūlija rītā pulcējāmies pie Viesītes Kultūras pils, lai dotos braucienā pāri četriem Sēlijas novadiem uz Dvieti. Brauciena uzdevums: būt trīs nozīmīgās Ilūkstes novada vietās – novada centrā Ilūkstē, Dvietes „Apsītēs” un turpat esošajā Dvietes muižas centrā, kā arī Vecā Stendera muzejā Lašu muižā un Eglainē. “Apsītēs” dzīvojis un strādājis Latvijā pirmais vīnogu selekcionārs Pauls Sukatnieks (1914 -1989).Tā kā šogad Paulam Sukatniekam atzīmējam 105 gadu atceri, bet Vecajam Stenderas – 305, mūsu biedrības izdevumā „Sēļu Kluba Avīze” 2020. gadā stāstīsim par abiem šī gada jubilāriem, ciemošanos viņu piemiņas vietās un, protams, par mūsu semināru Dvietē. Šis brauciens sasaucas ar Sēļu kluba nākamo semināru Sunākstes mācītājmuižā 17. augustā. Šī brīnumainā vieta pelnījusi, ka tai dod Vecā Stendera dārgumu salas nosaukumu. Abu semināru un šīs jaunās salas radīšanas ideja tapusi no lielā starpnovadu Sēlijas salu projekta, kurā mēs gan neesam, bet ar prieku atbalstām domu par mazāk pazīstamu Sēlijas vietu popularizēšanu, daudzinot to nozīmību, vērtību un skaistumu, stāstot par uzņēmīgiem un radošiem cilvēkiem, kas tur darbojas.

 Ceļā uz Dvieti nevar pabraukt garām Ilūkstei, kas kopā satur apkārt izvietojušos pagastus, ievieš dzīvīgumu un uzdod toni šai sēliski-latgaliskajai Latvijas pusei, ar savu kultūrvēsturisko mantojumu darot to piederīgu gan Sēlijai, gan ievelkot Latgales kartē. To spilgti raksturo pats Ilūkstes centrs, kas mūs sagaida ar jaunās strūklakas šļakstiem, plīvojošām lentām vēsturiska ozola zarā un baltiem dievnamiem visapkārt. Triju konfesiju baznīcas pašā centrā pilnībā raksturo šīs puses tagadni un pagātni, padarot pilsētu arī par apkārtnes garīgo centru. Bērnu un jauniešu centra direktore Vanda Rimša ar aizrautību stāsta mums par savu pilsētu un izrāda visas trīs baznīcas, ieved pareizticīgo klosterī, kur mēs gan patraucējam svētbrīdi, bet iegūstam plašāku ieskatu mums svešajā pasaulē. Apmeklējam viņas pārziņā esošo BJC, kur Vanda ar lepnumu rāda Latvijas simtgadei veltīto balto cimdu izstādi Sēļu istabā. Tā ir Ilūkstes apkārtnes seno lietu krātuve, kas mērķtiecīgi tiek veidota un vadīta, lai lepotos ar savu vēsturi un cilvēkiem, kas te dzīvo, strādā un rada materiālas vērtības, neiedomājamas bez garīgā piepildījuma, ko te sajūt ik uz soļa. Šis gaišums mūs pavada, tālāk dodoties garām balto torņu dievnamiem zem zilajām balto mākoņu debesīm, atstājot baltas pilsētas iespaidu.

Dvietes centrā apbraucam goda apli ap Dvietes muižas parku un dīķiem, nonākam baltas muižas ēkas pagalmā, kur mūs gaida šī nama un Paula Sukatnieka māju saimniece Vanda Gronska. Te kādreiz darbojās Dvietes pamatskola (1943-1972), bet ēka ir ieguvusi otro dzīvi, pārtopot par interesantu tūrisma objektu un biedrības ‘Dvietes vīnogas” centru.

Slavenā selekcionāra mājas ir tikai piecu minūšu brauciena attālumā. Semināra vieta „Apsītēs” mūs sagaida ar sagatavotu ēnainu laukumu aiz mājas un molbertiem darbam. Sēļu kluba pasākumi nu jau tradicionāli sākas ar Sēlijas karoga uzvilkšanu mastā. Arī šis seminārs.  Pēc šīs mājas-muzeja vadītājas Vandas Gronskas stāstījuma par Paulu Sukatnieku, atjaunoto māju, vīnogu dārzu un plašajiem stādījumiem cienājamies ar saimnieces pagatavoto vīnogu lapu tēju. Spēkam līdzi ņemta rupjmaize un tepat Viesītes novada Elkšņu pļavās ievākts medus, ko laipni piedāvājusi Brigita. Kad esam iepazinušies ar darba materiāliem, piederumiem, Paula Sukatnieka dzejoļu rindām, sākas radošākā semināra daļa – uz lapām top vizuālie dzejoļi un melnbalti vai krāsaini zīmējumi. Šķiet, unikāls gadījums, jo to autori esam mēs,- izbraukuma semināra dalībnieki no Viesītes, Saukas, Neretas, Salas, Jēkabpils, Jaunjelgavas, Rīgas, Dvietes un pat no Maskavas. Šoreiz mēs iedvesmu smeļamies no Dvietes dabas, skaistās, sakoptās „Apsīšu” māju saimniecības un no īpašas personības Sēlijas vēsturē – no vīnogu selekcionāra, sava darba fanātiķa ar plašu, ievainojumu skartu, bet gaišu dvēseli – Paula Sukatnieka. Turpat radītie darbi, sarindoti uz aukliņas apkārt dārzam, veido radošo darbu izstādi. Neretietes Maijas lasītu Sukatnieka dzejas rindu pavadībā aplūkojam izveidoto izstādi. Pašiem prieks un gandarījums, cerot, ka darbi būs interesanti arī jubilāra dzimtajā pusē un aizceļos uz citām vietām Sēlijā.

Semināra dalībnieki nebeidz uzteikt Dvietes pagastu un „Apsīšu” saimnieci Vandu Gronsku par izveidoto, sakopto un uzturēto Paula Sukatnieka piemiņas vietu. Sēlijas karogs no masta ieņem vietu autobusā, un, atvadījušies no „Apsītēm”, dodamies uz citas lielas, vēl lielākas personības piemiņas vietu – Vecā Stendera Lašiem. Tā kā tikko izveidota Vecā Stendera klase Eglaines pamatskolā, braucam apskatīt to, lai zinātu ieteikt savām skolām ceļojumu uz Vecā Stendera laika pasauli. Bagātīgs šķiet Olgas Spūles (1921-2007) un citu vietējo skolotāju izlolots un radīts Vecā Stendera muzejs bijušās Lašu mācītājmuižas klētī, ko mums laipni izrādīja V. Bacāna kungs. „Šai Lašu mācītājmuižā tad arī 1714. gada 27. augustā piedzima vīrs, kurš savas dzimtas vārdu padarīja pazīstamu ārpus savas dzimtenes, slavenu Vidzemes un Kurzemes robežās un nemirstīgu tik ilgi, kamēr pastāvēs latviešu valoda, ” rakstījis Vecā Stendera biogrāfs F. A. Čarnevskis.

Vecā Stendera mūža gaitas iesākas Lašos, bet noslēdzas Sunākstē, mūsdienās ar to saprotot arī Sunākstes baznīcu un bijušo mācītājmuižu Viesītes pagastā, kur atrodas Stenderu dzimtas kapukalns. „Sēļu Kluba Avīzes” nākamais izbraukuma seminārs notiks tur 17. augustā, jo šogad Vecajam Stenderam atzīmējam 305. gadskārtu, bet viņa dēlam Aleksandram Johanam (1744-1819) – 275 gadus.

Dvietes radošā izbraukuma semināra mērķis ir sasniegts,- esam ieguvuši jaunu materiālu mūsu „Sēļu Kluba Avīzei” un jaukus darbus – vizuālo dzejoļu un zīmējumu lapas, veltītas Paula Sukatnieka 105 gadu atcerei, kas pārtaps ceļojošā izstādē.

„Gan sapratīs mani nākotnes ļaudis,

Tik jāatstāj tiem

Manas idejas, sapņi,” rakstīja Pauls Sukatnieks, un tā tas ir noticis.

Sīkāku informāciju par Sēļu kluba darbību un pasākumiem var atrast mūsu mājas lapā www.seluklubs.lv

 Sekojiet arī facebook ziņām.

Sēļu klubs izsaka pateicību Paula Sukatnieka mājas-muzeja vadītājai Vandai Gronskai, Ilūkstes BJC direktorei Vandai Rimšai un V.Bacāna k-gam Vecā Stendera muzejā, kā arī visiem, kas mūs sagaidīja un palīdzēja brauciena laikā. Paldies visiem radošā izbraukuma semināra dalībniekiem par atsaucību, sirsnīgo attieksmi un kopā pavadīto dienu!

Nākamā tikšanās 17. augustā Vecajam Stenderam veltītajā Sunākstes seminārā. Aicinām pievienoties!

Sēļu kluba valdes priekšsēdētāja Ilma Svilāne