Dviete

DVIETE ILŪKSTES NOVADĀ

vīnkopja Paula Sukatnieka

memoriālās mājas “Apsītes” saimniece Vanda Gronska

aicina jūs uz VĪNKOPJU UN VĪNDARU SVĒTKIEM

Paula Sukatnieka dārzā

2017. gada 19. augustā!

“Vīnoga un akmens – Saules bērni”