Notikumi

Baltu Vienības ugunis Strobuku pilskalnā ( Neretas novadā) 2017.gada 22.septembrī

Strobuku pilskalnā

Baltu vienības dienu atzīmē, pieminot 1236. gada 22.septembra vēsturiskos notikumus, baltu tautām – lietuviešiem un zemgaļiem Saules kaujā sakaujot Zobenbrāļu ordeni. Kopš 2000. gada Latvijas Saeima un Lietuvas Seims 22. septembri noteica par oficiālu un atzīmējamu atceres dienu.

Sēļu kluba projekts „Sēļu Baltu vienības diena!”

logo - Copy


Šogad Sēļu klubs, pateicoties Viesītes novada pašvaldības daļējam finansiālajam atbalstam projekta realizēšanā, aicināja Viesītes novada iedzīvotājus Baltu vienības dienā piedalīties braucienā uz vienu no Sēlijas pilskalniem – Dignājas pilskalnu. Te apkārtējo pagastu iedzīvotāji pulcējās atzīmēt Baltu vienības dienu, noklausīties vīru kopas „Vilki” koncertu.

 

 

    10.septembris- Eiropas kultūras mantojuma diena Viesītes novadā,

veltīta pirmo Augškurzemes dziedāšanas svētku atcerei,

kas notika 1873.gada 22.augustā.

Sunākstes baznīca, Stenderu kapu kalns, Bildu ābeces taka un Sunākstes mācītājmuižas teritorija.