Iestāšanās klubā

Lai iestātos Sēļu klubā, jāuzraksta iesniegums vai jāaizpilda iesnieguma veidlapa un jānosūta pa pastu vai pa e-pastu (oriģinālu iesniedzot pēc tam) (iesnieguma veidlapa) :

I.Svilānei, Viesītes muzejs „Sēlija”,

Peldu iela 2, Viesīte,

Viesītes nov., LV-5237.

e-pasts: ilma.svilane@inbox.lv

Esošā gada laikā jānomaksā biedra nauda, sākot no iestāšanās mēneša, 1.00 EUR mēnesī, pārskaitot uz augšminēto bankas kontu, ar norādi – biedra nauda. Ziedojumam var norādīt mērķi, bet, ja tāda nav, ziedojums tiek izmantots vispārējām kluba vajadzībām.

Sēļu kluba valde