Sēļu kluba pilnsapulce

2019. gada 19. janvārī plkst. 11.00

Sēļu kluba biedrus un atbalstītājus

aicinām uz tikšanos

kafejnīcā Falko-2 (Neretā,  Raiņa ielā 15 – 14 )

Dienas kārtībā:

  • 2018. gada pārskats un ieceres,
  • “Slepenais” viesis,
  • jaunu biedru uzņemšana,
  • Sēļu kluba valdes vēlēšanas.

Lai Ziemassvētku gaisma, miers un ticība pavada mūs visu nākamo gadu!

Biedrības Sēļu klubs valde.