Piedalāmies

Sunākstes muižas sakopšanas talka, ko organizēja

Stendera biedrība    http://www.stenderabiedriba.lv

Foto: Aivars Bite

2019. gada 25. februārī Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā notika starptautisks medicīnas vēstures simpozijs RSU Goda doktora, profesora Arņa Vīksnas (1942–2018) piemiņai viņa dzimšanas dienā.

Ziņojumi tika veltīti atmiņām par akadēmiķa A. Vīksnas devumu Latvijas medicīnas vēsturē, apspriesti aktuāli medicīnas vēstures jautājumi. Klātesošie noklausījās arī ziņojumu par profesora Paula Stradiņa piemiņas saglabāšanu viņa dzimtajā Viesītē. Simpozijā piedalījās medicīnas vēsturnieki no dažādiem Latvijas reģioniem, kā arī no Lietuvas un Ukrainas.

Simpozija dalībniekiem un viesiem bija iespēja apskatīt muzeja jauno izstādi, kas tapusi sadarbībā ar LU Akadēmisko bibliotēku “Vēsture ir dzīves skolotāja. Seno medicīnas iespieddarbu kolekcija, 15.-19. gadsimts”.

Simpoziju organizēja Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienība, vadīja docente Maija Pozemkovska.

Arnis Vīksna dzimis 1942.gada 25.februārī Lubānā. 1966.gadā absolvējis Rīgas Medicīnas institūtu, 1971.gadā ar disertāciju medicīnas vēsturē ieguvis Dr. med. grādu. Doctor honoris causa (1994). 2001.gadā ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli. 1969.gadā Arnis Vīksna sāka strādāt Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, kur nostrādāja gandrīz trīsdesmit gadus līdz 1998.gadam. No 1998.gada bija Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesors un no 2011.gada pavasara arī tās Medicīnas pedagoģijas, ētikas un vēstures katedras vadītājs.  Strādādams citur un mācīdams Latvijas mediķu jauno paaudzi, saglabāja kontaktus ar muzeju. 2015.gadā atkal sāka strādāt Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, kur nostrādāja līdz dzīves beigām. Mūžībā devies 2018. gada 25.aprīlī.

http://www.lubana.lv/index.php/lv/2015-04-07-17-02-45/jaunumi-novada-3/1448-medicinas-vestures-simpozijs-arna-viksnas-1942-2018-pieminai

Arņa Vīksnas grāmatas par Paulu Stradiņu

simpozijs