Projekti 2019. gadā

Projekts “Sēļu Kluba Avīze” un Sēlijas salas

Izdevuma „Sēļu Kluba Avīze” (2019) sagatavošana

“Sēļu Kluba Avīzes” nodrukāšana tipogrāfijā

„Sēļu Kluba Avīzes” prezentēšana masu medijos

Tikšanās ar lasītājiem trīs Sēlijas salās:

      – „Sēļu Kluba Avīzes” radošais izbraukuma seminārs Dvietē (Sēlijas vīnogu sala)

        un Eglainē (Atklājumu sala)

      – “Sēļu Kluba Avīzes” radošais seminārs Vārnavā, Sunākstē (Stendera dārgumu sala)

 Izdevuma ”Sēļu Kluba Avīze” izplatīšana novados