2019

muzeju nakts_2019 Neretā 

NERETAS NOVADA NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJĀ
       Neretā, Ziedu ielā 11
18.05.2019.
MUZEJU NAKTS – 2019

PROGRAMMĀ 

 • Skatāma fotovēsturnieka Pētera Korsaka darbu izstāde
 • Plkst. 12.00 – Mazās skolas zālē
 • Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva
 • garamantas.lv izbraukuma seminārs
 • garamantas.lv redaktores E. Žvarte un J. Jaudzema iepazīstinās ar Neretas un apkārtnes materiāliem Latviešu folkloras krātuvē.
 • Visi, kuriem interesē Neretas novada folklora un tās vācēji,
 • laipni aicināti un gaidīti!
 • Plkst. 17.00 – 24.00
 •  darbosies fotostudija “Sēļzeme”
 • fotogrāfa Daiņa Ormaņa vadībā:
 • interesenti varēs radīt pašbildes jeb selfijus uz interesantiem foniem;
 • paši fotografēties salonbildēm ar telefoniem, fotoaparātiem utt;
 • Daiņa Ormaņa retro laboratorijā izgatavot melnbaltās bildes
 • no seniem foto negatīviem (arī stikliņiem).
 • Visi laipni aicināti un gaidīti!

  

GARAMANTAS.LV Neretā

LFK_seminars_Nereta

GARAMANTAS.LV Neretā

 

Laipni aicinām folkloras un kultūrvēstures interesentus uz Latviešu folkloras krātuves (LFK) digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma semināru 18.maijā, plkst. 12.00 Neretas novada novadpētniecības muzejā, Ziedu ielu 11, Neretā!

Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs garamantas.lv ir pieejams ikvienam tradicionālās kultūras interesentam kopš 2014. gada nogales. Arhīva veidotāji piedāvā iespēju iepazīties ar LFK sakrāto bagāto folkloras materiālu, kā arī aicina katru lietotāju talkā arhīva satura pilnveidošanā.

Latviešu folkloras krātuve ir Latvijā lielākais folkloras vākšanas, izpētes un uzglabāšanas centrs, kurā atrodams ap 3 miljoniem folkloras vienību – rokraksti, zīmējumi, fotomateriāli, skaņu un video ieraksti. Tie dokumentē mūsu tautas dzīvesveidu, vēsturi un valodu vairāku gadsimtu garumā, ļauj iepazīt dažādu sociālo slāņu un novadu folkloru, ko pierakstījuši, apkopojuši un LFK iesūtījuši gan novadpētnieki – entuziasti, gan citas Latvijas kultūrvēsturē nozīmīgas personas, kā arī Latvijas skolas, augstskolas un citas organizācijas. Bez latviešu folkloras vākumiem LFK atrodamas arī citu Latvijā dzīvojošo tautu (lībiešu, krievu, vācu, ebreju, igauņu, čigānu un baltkrievu) folkloras kolekcijas.

Garamantas.lv ir visiem brīvi pieejamas no jebkuras vietas pasaulē. Šobrīd digitalizēti jau vairāk nekā 630 000 manuskriptu faili, ap 18 000 ilustrāciju (fotogrāfijas un zīmējumi), ap 6800 vēsturisku audio failu – tautasdziesmas, ziņģes, nostāsti u.c. No 2018. gada sākuma LFK krājumā iekļauti arī autobiogrāfiju materiāli, šobrīd aplūkojami 75 dažādu laiku individuāli skatījumi uz savu dzīvi.

Latviešu folkloras krātuve aicina visus digitālā arhīva lietotājus piedalīties tā satura pilnveidošanā – materiālu šifrēšanā, teicēju un pierakstītāju atpazīšanā, informācijas precizēšanā, fotogrāfijās redzamo personu un vietu noskaidrošanā. Īpaši svarīga ir materiālu atšifrēšana – rokrakstu pārrakstīšana datorrakstā, kas padara tos pieejamus arī citiem lietotājiem.

 1. maijā seminārā garamantas.lv redaktores – Elvīra Žvarte un Justīne Jaudzema iepazīstinās interesentus ar LFK digitālā arhīva izmantošanas iespējām, kā arī pastāstīs un parādīs, kādi Neretas un tās apkārtnes materiāli atrodami Latviešu folkloras krātuvē. Piemēram, būs iespējams uzzināt par 1927. gadā pierakstīto Jūlija Vītoliņa folkloras vākumu, Neretas Vidusskolas skolēnu vākumu, kurš iesniegts 1947. un 1952. gadā, 6. zinātniskā ekspedīcija Ventspils un Jēkabpils rajonā, kura notikusi 1952. gadā, kā arī citiem vērtīgiem materiāliem.

Digitālais arhīvs garamantas.lv tiek izstrādāts IZM budžeta apakšprogrammā 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis”. Garamantas.lv izbraukumu seminārus Latvijas novados atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

 

Dvietes vīnogu selekcionāra Paula Sukatnieka 105 gadu atceres pasākumi

P.Sukatniekam 105

Labie darbi Lielās talkas dienā 27.aprīlī

Autofotoorientēšanās brauciena dalībnieki sakopj Lielzalves muižas parku Zalves pagastā

un Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” takas!

Priecīgas un jaukas Lieldienas!

Lieldienas Dvietē:

Lieldienu afiša DV.pptx gg.pdf drukāt

2019. gada kopsapulce NeretāFoto: Agita Grīnvalde

Foto: Lidija Ozoliņa, Ilma Svilāne:

Sunākstes baznīca, Viesītes novads, “Ģederti”