Īstenotie

2. Projekts “Sēlijas akadēmija -1.gads”, realizēts 2015.gada vasarā.

1.Projekts “Sēlijas mācība novados”.

2014.gadā sagatavota ceļojošā  fotoizstāde” Sēlijas pilskalnu sasaukšanās”.