2014, 2015

Zinātniskā diskusija Rokišķos par grāfiem Tīzenhauziem 

Baltu vienības diena-2 - Copy

Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja Olga Vabeļa

Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja Olga Vabeļa pārstāv Sēļu klubu

rokiskis-5 - Copy

Izstādes materiālus aplūko Janīna Krasovska

Izstādes materiālus aplūko Janīna Krasovska

Svinības Rokišķu muzejā

 

 

 

 

Kad Rokišķi septembrī svinēja savu dzimšanas dienu, un uz kādu laiku šī pilsēta kļuva par Lietuvas un Latvijas galvaspilsētu (Rokišķu novada muzejā notika abu valstu Valdību sēde, Saeimu priekšsēdētāju tikšanās, un pilsētā norisinājās Baltu vienības dienas svinēšana), paralēli tam bija organizēti citi interesanti pasākumi.

Viens no tiem bija Rokišķu novada muzeja starptautiskais projekts „Grāfu Tīzenhauzu kultūras ceļš’’, kurš 18. septembrī sākās ar diskusiju pie apaļā galda. Šajā diskusijā piedalījās vēsturnieki, zinātnieki, muzeju darbinieki un citi interesenti un godājamie viesi no Lietuvas, Latvijas, Baltkrievijas un Polijas. Uz šo pasākumu bija uzaicināta arī Aknīstes novadpētniecības muzeja vadītāja Olga Vabeļa, kura piedalījās diskusijā, stāstot par grāfu Tīzehauzu liecībām Aknīstē. Muzeja vadītāja arī pateicās Rokišķu novada muzeja darbiniekiem par sadarbību dažādos laika posmos.

Grāfu Tīzenhauzu dzimtas vēsture aizsākās 12. – 13. gs., kad no Vācijas Tīzenhauzu senči kopā ar bīskapu Albertu ieceļoja Rīgā. Grāfu Tīzenhauzu dzimtas vēsture tieši aizsākās Latvijā un turpinājās līdz Livonijas pastāvēšanas beigām. Aknīste grāfiem Tīzenhauziem piederēja līdz 19. gs. beigām, bet par tās piederību 17. gs. jautājums pagaidām paliek atklāts.

Grāfu Tīzenhauzu dzimta ir slavena ar gudriem, izglītotiem, bagātiem un talantīgiem cilvēkiem. Viņu zemes un īpašumi bija ne tikai Lietuvā, Latvijā, Baltkrievijā un Polijā, bet arī citās zemēs. Grāfs Ignots T. 1801.g. Rokišķos uzcēla mūra muižu, viņa dēls Konstantīns bija izcils ornitologs un gleznotājs. Konstantīna māsa Sofija, slavena rakstniece, rakstījusi romānus franču valodā. Sofijai ir bijušas draudzīgas attiecības ar Krievijas caru Aleksandru 1. Sofija bija ļoti skaista sieviete. Grāfa Konstantīna bērni Marija un Reinolds bija slaveni mecenāti. Reinolds Rokišķos uzcēla neogotiskā stila baznīcu, dibināja mūzikas skolu, atvēra slimnīcu.

Diskusiju telpās dalībnieki varēja apskatīt grāmatu izstādi, kuras centrā bija grāfienes Marijas ”Terra Mariana” (Marijas zeme). Marija bija arī izcila gleznotāja. 1. izdevuma daļa satur 70 akvareļus ar Lietuvas un Pārdaugavas baznīcu un klosteru attēliem. Šā albuma oriģināls kā dāvana 1888. g. bija pasniegta Romas pāvestam Leonam 13. Šajā pasākumā Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors A. Vilks ‘’Terra Marianas” kopijas dāvināja bibliotēkām, muzejiem, Viļņas universitātei. Protams, par ‘’Terra Marianna’’ jāpateicas Daugavpils universitātes docentam H. Somam, tā kā šā izdevuma atjaunošana ir H. Soma projekta rezultāts. Pašlaik ‘’Terra Mariana’’ oriģināls glabājas Vatikānā.

Rokišķu muzejā bija atklātas divas jaunas izstādes: ‘’Dieva godam’’, veltīta baznīcas 130 gadu jubilejai un izstāde, veltīta Lietuvas un Latvijas neatkarībai.

Aknīstē grāfu Tīzenhauzu laikā gan attīstījās manufaktūras (ķieģeļu, stikla), gan amatnieku darbs. Rokišķu muzeja arhīva dokumenti liecina, ka grāfu Tīzenhauzu laikā (19. gs. 2. puse) uz lielu koncertu Rīgā no Aknīstes aizbrauca koris ar 63 dalībniekiem. Varbūt šis koris piedalījās 1. Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos 1873.gadā?

Mēs sirsnīgi pateicamies Rokišķu novada muzeja darbiniekiem, kuri pārsteidza ar savu viesmīlību un izcili organizētu pasākumu.

Janīna Krasovska

 

Tuvojas noslēgumam Sēļu kluba projekts “Sēlijas Akadēmija-1.gads”:

  1. Esam bijuši braucienā pa Neretas novadu, ko var saukt par rakstnieku novadu.
  2. Ciemojāmies Dvietē Rainim veltītā pasākumā Paula Sukatnieka mājās „Apsītes”.
  3. Piedalījāmies plenēra noslēgumā Viesītē un tikāmies ar biedrības „Sēlijas palete” māksliniekiem.
  4. Aicinām atzīmēt Baltu Vienības dienu un „sasaukt pilskalnus kopā” ! Apceļosim pilskalnus!

1)Noslēdzas 2014.gada projekts “Sēlijas mācība novados – 2014”, ko finansiāli atbalstīja Viesītes novada dome, piešķirot finansējumu 430.00 EUR. Par šiem līdzekļiem nopirkti 40 fotorāmji un paspartu kartoni, izgatavotas 40 gab. A3 lieluma krāsu fotogrāfijas par akcijas “Pilskalnu sasaukšanās” norisi 2014.gada 22.septembrī. Projekta vadītāja Ilma Svilāne.

Sagatavota fotoizstāde, kas 2015.gada laikā ceļos pa Sēlijas novadiem.

2)Valsts kultūrkapitāla fonds /27.11.2014. vēstule Nr. 2014-4-KMA044-P/ piešķīra finansējumu 1200.00 EUR  biedrības Sēļu klubs  projektam “7. Sēlijas kongresa materiālu izdevuma sagatavošana”. PrProjekta vadītāja Zanda Zībiņa.


2015.gada 4.jūlijā plkst. 11.00

Dvietes pagasta „Apsītēs”

Raiņa 150 gadu jubilejai veltīts pasākums

IKDIENĀ NEZAUDĒT ZVAIGZNES-

RAINIS SĀBROS

Piedalās:

Dr.philol. Ingrīda Kupšāne;

Ciemiņi no Raiņa mājām

  • Tadenavā;
  • Berķenelē;
  • Jasmuižā.

Sēļu klubs;

Dvietes bibliotēka;

 Novada dzejnieki.

Kontaktinformācija pa tālr. 26369215.

 

 

16 .maijā

Viesītes muzejā „Sēlija” Muzeju nakts „Sēļi un Rainis”

PROGRAMMA

Paula Stradiņa skolā Peldu ielā 2

18:00-18:45 Priekšlasījums „Sēlijas Rainis”.

19:00 – 21:00 Atvērta Ziepnīca:

19:00 – 21:00 Prof. Paula Stradiņa kabinetā pacientus pieņems slavenas „dziednieces”.

19:00 – 22:30 Literārās jaunrades darbnīca „Būsim kā Rainis!”.

19:00 – 22:30 Plašdanči kamīnzālē.

Mazā Bānīša kompleksā A.Brodeles ielā 7

No 19:00 Atvērtas sēļu amatu darbnīcas :

Grebnīca, Ēķelnīca, Mālnīca.

Pie Mazā Bānīša:

21:00 Brīvdabas kino – animācijas filma „Zelta zirgs” (sliktā laikā – Bānīša depo).

23:00 Pieguļnieku ugunskurs Mazā Bānīša parkā. Nogaršosim pontagu, klausīsimies

dziesmas un dziedāsim līdzi!

Konkursu uzvarētāju apbalvošana!

Muzeju naktī – IEEJA BRĪVA!

19:00 – 23:00 apmeklētājiem atvērta ev.- lut. Viesītes Brīvības baznīca.

Informācija par Muzeju nakti: 

Tel. 29116334, 65245549, 27071996

Muzeja mājas lapa www.muzejsselija.lv

 

 

 

 

2015.gada 28.martā plkst.16:30 Lones ciema Tautas namā  KOMPONISTA ARVĪDA ŽILINSKA 110 gadu atcerei veltīts JUBILEJAS KONCERTS.komponists prof.Arvīds ŽilinskisIMG_0658 - Copy

Lones Tautas nams atrodas Viesītes novada Saukas pagastā.

 

Lejas Arendzāni Saukas pagastā.

 

IMG_0693 - Copy

Arvīda Žilinska mājas “Lejas Arendzāni”.

Dziesmotās dienas Saukā

Ļejas Arendzāni Saukas pagastā.IMG_0667 - CopyDziesmotās dienas Saukā.

Velta Lāce, Saukas bibliotēkas vadītāja

 

 

.

 

—————————————————————————————————————-

„In memoriam.

Imants Mežaraups – 57”

Aicinām uz komponista, pedagoga, diriģenta Imanta Mežaraupa atceres pasākumu viņa dzimšanas dienā 2015. g. 10.oktobrī plkts. 14:00 Gārsenes evaņģēliski luteriskā baznīcā.

 

 

 


Aicinājums lieliem un maziem Sēlijā:

SASAUKSIM PILSKALNUS!

22.septembrī Baltijā atzīmē Baltu Vienības dienu. Sēļu klubs aicina: sasauksim pilskalnus kopā! Pagājušajā gadā 22.septembrī katrs gājām vai braucām uz vienu savu pilskalnu. Šogad mēs iesakām apceļot vairākus pilskalnus, tā tos „sasaucot kopā”.

Ieplānosim jauku ceļojuma dienu septembra beigās, uzzīmēsim maršrutu braucienam un apceļosim pilskalnus! Katru pilskalnu nofotografēsim, uzkāpuši tajā, nodziedāsim tam kādu savu izvēlētu dziesmu!

Sēļu klubs aicina piedalīties konkursā par veiksmīgāko pilskalna fotogrāfiju un veiksmīgāko ceļojumu – „pilskalnu sasaukšanu”!

Gaidām sūtījumus līdz 15.oktobrim e-pastā seluklubavalde@inbox.lv :

  • 2-3 pilskalnu fotogrāfijas, paskaidrojumā pierakstot pilskalna vai par tādu saukta kalna nosaukumu un atrašanās vietu, fotogrāfijas autora vārdu, uzvārdu, telefonu vai e-pastu.
  • Ceļojuma maršrutu, laiku un dalībnieku vārdus, skolu vai citu iestādi, organizāciju, ja to pārstāvat.
  • „Pilskalnu sasaukšanas” dziesmu un īsu ceļojuma aprakstu.

Balvu saņemšana – pirms Latvijas Valsts svētkiem!

2015.gada 17.septembrī

Sēļu kluba valde

„Nereta- rakstnieku novads”

(Sēlijas Akadēmijas 1.gads,

radošs brauciens pa Neretas novada rakstnieku piemiņas vietām)

25.JŪLIJĀ

Dienas programma

Izbraukšana no Viesītes ar autobusu plkst. 9:00. no Viesītes Kultūras pils laukuma.

Maršruts:

Viesīte – Nereta – Zalve – Gricgale – Nereta – Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi” – Nereta – Viesīte.

Sēļu kluba biedriem brauciens par brīvu!

Sēlijas akadēmijas pirmā vasara:

1. Piedalīšanās Raiņa 150 gadu atcerei veltītā pasākumā Dvietē 4.jūlijā.

2.Radošā nometne „Rakstnieku novads ”- Neretas novadā 25.jūlijā

3. Seminārs Viesītē „Mākslinieki no Sēlijas un Sēlijai” 22.augustā.

4. Pilskalnu sasaukšanās Baltu Vienības dienā 22.augustā.

Šajā vasarā visos pasākumos uzsākam krāt materiālus „Sēlijas kalendāram”.

Finansiālais atbalsts projektam “Sēlijas akadēmija-1.gads ” iegūts Viesītes novada domes izsludinātajā konkursā 2015.gadam.

 

————————————————————————————————————–

Piemiņas zīme Paulam Sukatniekam

Piemiņas zīme Paulam Sukatniekam “Apsīšu” māju dārzā.

logo - Copylogo - Copy

Muzejs Paulam Sukatniekam.

Muzejs Paulam Sukatniekam.

 

 

 

 

 

 

2015.gada 4.jūlijā

selekcionāra Paula Sukatnieka mājas „Apsītes”

Dvietē Ilūkstes novadā

aicinās jūs uz iepazīšanos

ar Raiņa bērnības un jaunības dienu vietām Sēlijā.

Ilūkstes novada Dvietes pagasta "Apsītes"- vīnogu selekcionāra Paula Sukatnieka (1914-1989) dzimtās mājas.

Ilūkstes novada Dvietes pagasta “Apsītes”- vīnogu selekcionāra Paula Sukatnieka (1914-1989) dzimtās mājas.

 

 

 

 

Paula Sukatnieka portrets muzejā.

Paula Sukatnieka portrets muzejā.

 

 

 

 

"Apsītes". Muzeja vadītāja Vanda Gronska

“Apsītes”.
Muzeja vadītāja Vanda Gronska

 

 

 

 

 

 

 

Sēļu kluba biedri!
Aicināsim citus kluba biedrus uz saviem pasākumiem savos novados! Lūdzam ielūgumus izsūtīt vismaz nedēļu iepriekš (pa e-pastu, pa pastu) vai aicināt telefoniski.
logo - Copylogo - Copy

AKCIJA pilskalnu sasaukšanās

AICINĀJUMS

22.septembris kalendārā atzīmēts kā Baltu vienības diena. Sēlija bagāta ar pilskalniem. Ideja par pilskalnu sasaukšanos radās jau pirms VII Sēlijas kongresa, bet netika īstenota. Varbūt tagad ir īstais brīdis seno sēļu pilskalniem sasaukties, lai atgādinātu Latvijai par sēļiem?

Tāpēc aicinām skolēnus un pieaugušos pirmdien 22.septembrī doties pārgājienā vai aizbraukt uz tuvāko pilskalnu, uzkāpt tajā un dot ziņu jebkādā veidā visiem, kas grib klausīties un sadzirdēt par jums pilskalnā. Būsim radoši!

Aicinām šo brīdi iemūžināt fotogrāfijās, papildināt ar komentāriem un atsūtīt tās Sēļu klubam, lai par šo notikumu veidotu kopīgu galeriju Sēļu kluba mājas lapā.

Akcijas dalībniekus lūdzam pieteikties līdz pirmdienai 22.septembrim plkst. 12:00 pa tel. 27071996 vai rakstot uz e-pastu.

 Sēļu kluba e-pasta adrese: seluklubavalde@inbox.lv.

Mēs jūs aicināsim uz sadarbību arī turpmāk!

Mūsu mājaslapa: www.seluklubs.lv

Sēļu kluba valde

——————————————————

Ielūdzam Jūs uz Starptautiskā glezniecības plenēra „Sēlijas vasara” izstādi 22.augustā no plkst. 13:00 līdz 16:00

muzeja „Sēlija” Mazā Bānīša parkā.

Būsiet mīļi gaidīti.

 

Jānim Jaunsudrabiņam – 138 

2015.gada 22. augustā  piemiņas sarīkojums:

16:00 sākam ar piemiņas brīdi Ķišku kapsētā , turpinājums Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi”.

Sarīkojuma viesus ar koncertprogrammu

„Rudens saule Mūsmājās”   iepriecinās Bārbeles pagasta amatierteātris  „Bārbelīši”, bet Neretas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sēļi” izdejos savus jauniestudējumus.

 „Nereta- rakstnieku novads”

Sēlijas Akadēmijas 1.gads,

radošs brauciens pa Neretas novada rakstnieku piemiņas vietām

25.jūlijā

Dienas programma

Izbraukšana no Viesītes ar autobusu plkst. 9:00. no Viesītes Kultūras pils laukuma.

Maršruts:

Viesīte – Nereta – Zalve – Gricgale – Nereta – Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi” – Nereta – Viesīte.

 

9:00 izbraukšana no Viesītes uz Neretu.

9:30 izbraukšana no Neretas uz Zalvi.

9:50 – 10:45 Jūlija Dievkociņa un Imanta Auziņa Zalvē.

11:15 – 12:45 Pie Lūcijas Ķuzānes Gricgales krogā. Kafijas pauze.

13:15 – 13:45 Neretā. Piemiņas brīdis Ķesteru kapos.

14:00 – 15:30 ciemošanās Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi” pie Ilzes Līdumas. Pusdienas. Sarunas par Neretas novada rakstniekiem, par Sēļu klubu un iecerēto Sēlijas Akadēmiju.

 

Dalības maksa – 3.00 EUR.

Sēļu kluba biedriem brauciens par brīvu!

Lūgums pieteikties līdz 21.jūlija vakaram pa tel. 27071996.

 

 

Sēļu kluba projekts „Sēlijas Akadēmija- 1.gads”

Ne tikai citu novadu iedzīvotājiem, bet arī tepat Sēlijas reģionā dzīvojošiem cilvēkiem ir maz informācijas par Sēliju un mūsu kultūrvēsturisko mantojumu. Katrs pasākums, garīgs un materiāls devums Sēlijas kultūrvēsturiskā novada apzināšanā un popularizēšanā ir nozīmīgs pienesums mūsu identitātes saglabāšanā un Sēlijas reģiona novadu stiprināšanā. Sēļu klubs, dibinot un uzsākot Sēlijas Akadēmijas pirmo gadu, cer dot savu ieguldījumu Sēlijai.

Projekta mērķis: īstenot ideju par Sēlijas Akadēmiju, kas plānota kā neformālā izglītība par Sēliju. Tā ir Sēlijas mācība, kas ietver Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un popularizēšanu.

Šajā vasarā visos pasākumos uzsākam krāt materiālus „Sēlijas kalendāram”.

Finansiālais atbalsts projektam “Sēlijas Akadēmija-1.gads ” iegūts Viesītes novada domes izsludinātajā konkursā 2015.gadam.

 

logo -Sēlijas kongress

Valsts kultūrkapitāla fonds 2014.gada novembrī piešķīra finansējumu 1200.00 EUR  biedrības Sēļu klubs  projektam “7. Sēlijas kongresa materiālu izdevuma sagatavošana”.

Projekta vadītāja Zanda Zībiņa.

2015 gada laikā jāsagatavo izdevums un jāpiesaista līdzekļi tā izdošanai.

***no 5.janvāra līdz 13.februārim

 

 

                                                          Viesītes muzeja “Sēlija”

Paula Stradiņa skolas kamīnzālē

līdz 13.februārim skatāma ceļojošā izstāde

SĒLIJAS PILSKALNU SASAUKŠANĀSIzstāde- Pilskalnu sasaukšanās

  /Sēļu kluba projekts “Sēlijas mācība novados”/

 

 

Ceļojošā izstāde turpinās Sēlijas novados:

 

Saukas pagasta pārvaldes ēkā /Viesītes novads/ – no 20.februāra līdz 15. martam.

Aknīstes novadpētniecības muzejā /Aknīstes novads/ – no 16.marta līdz 15.aprīlim.

J.Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi”/Neretas novads/ – no 15.maija līdz 14.jūnijam.

Dvietes pamatskolā /Ilūkstes novads/- no 15.jūnija līdz 14.jūlijam

Viesītē – no 15.jūlija līdz 15.augustam.

 

CEĻOJOŠĀ FOTOIZSTĀDE

„SĒLIJAS PILSKALNU SASAUKŠANĀS”

Izstādes anotācija

Sēlija bagāta ar pilskalniem. Šodien tie ir izcilākie aizvēstures pieminekļi, kuri kā ļaužu seno mītņu vietu liecinieki joprojām pastāv tepat mums līdzās. Pilskalni bija pirms simtiem gadu pastāvējušās senās sabiedrības nocietinātas dzīvesvietas mūsu novadu teritorijās. Uz pilskalniem slējušās mūsu senču koka pilis, kur bijušas dzīvojamās, saimniecības un aizsardzības būves. Pie daudziem pilskalniem atrastas apmetņu vietas. Pilskalns bija novada centrālā vieta. Tam bija militārā, administratīvā, ekonomiskā un kultūras centra nozīme.

Pils un pilskalna vadītāji (vadoņi) ieņēma augstāku stāvokli sava laika sabiedrības hierarhijā. Pilskalni ar pilīm un nocietinājumiem liecināja par aizsardzības spējām un bija sava laika varenākās būves Latvijā. Būvniecības darbus veica organizēta sabiedrība, un uzceltās pilis liecināja par tās struktūru.

Uz daudziem pilskalniem, nopostot latviešu cilšu koka mītnes, savas koka, akmens vai mūra pilis uzcēla vācu krustneši viduslaikos un muižnieki savas pilis vēl vēlākos laikos. Vietējie iedzīvotāji pilskalnos dzīvoja vēl pat 13. un 14.gadsimtā. Pēc tam ap pilskalniem daudzviet attīstījās pilsētas vai ciemi, šīs vietas bija apdzīvotas daudzu simtu gadu laikā.

Ideja par pilskalnu sasaukšanos radās jau pirms VII Sēlijas kongresa, bet pirmo reizi realizējās 2014.gada 22. septembrī – Baltu vienības dienā. Fotoizstāde veidota, pateicoties Sēlijas skolu atsaucībai unSēļu klubaprojekta „Sēlijas mācība novados” atbalstītājam –Viesītes novada pašvaldībai.

Fotogrāfijas stāsta par akciju „Pilskalnu sasaukšanās”, kad skolēni un skolotāji 22.septembrī devās uz tuvumā esošajiem pilskalniem, lai pieminētu Baltu vienības dienas vēsturisko notikumu, lai pārrunātu un apjaustu mūsu pilskalnu nozīmību to darbošanās laikos un kultūrvēsturisko vērtību mūsdienās. Uz pilskalniem devās 10 skolu skolēni un skolotāji:

   Aknīstes vidusskola, Ābeļu pamatskola, Eglaines pamatskola, Ilūkstes 1.vidusskola, Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, Jaunjelgavas vidusskola, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, Pļaviņu novada ģimnāzija, Rites pamatskola un Viesītes vidusskola.

Uzziņa
Saules kauja bija viena no lielākajām Ziemeļu krusta karu kaujām, kas notika 1236. gada 22. septembrī pie Saules zemes ziemeļu robežas. Tajā žemaišu un zemgaļu karaspēks Vikinta vadībā iznīcināja apvienoto krustnešu karaspēku, kurā ietilpa gan ārzemju bruņinieki, gan Zobenbrāļu ordeņa mestra Folkvīna un tā sabiedrotā Pleskavas kņaza karaspēks, gan arī katoļu ticībā pārgājušo vietējo līvu, letgaļu un igauņu vasaļu karavīri. Kopš 2000. gada Latvijā un Lietuvā 22. septembri atzīmē kā Baltu vienības dienu.

 

logo - Copy

 

16.janvārī Paula Stradiņa skolas  kamīnzālē notika Sēlijas novadu apvienības pārstāvju tikšanā,

lai vienotos par Sēlijas grāmatas veidošanu.

Lai Ziemassvētku gaisma miers un ticība pavada mūs visu nākamo gadu!

5.decembrī Neretā notika konference, veltīta Sēlijas rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa "Baltās grāmatas" simtgadei

23.septembrī 05:29 sākas astronomiskais rudens. 

Satezeles_pilskalns22.septembris kalendārā atzīmēts kā Baltu vienības diena. Sēlija bagāta ar pilskalniem. Ideja par pilskalnu sasaukšanos radās jau pirms VII Sēlijas kongresa, bet netika īstenota. Varbūt tagad ir īstais brīdis seno sēļu pilskalniem sasaukties, lai atgādinātu Latvijai par sēļiem?

Tāpēc aicinām skolēnus un pieaugušos pirmdien 22.septembrī doties pārgājienā vai aizbraukt uz tuvāko pilskalnu, uzkāpt tajā un dot ziņu jebkādā veidā visiem, kas grib klausīties un sadzirdēt par jums pilskalnā. Būsim radoši!