Informācija projekta dalībniekiem

“Sēļu Kluba Avīzes” Izbraukuma semināri

 Šajā vasarā organizējam divus radošos izbraukuma seminārus. Semināri aptver trīs „Sēlijas salas”: esošās Dvietē un Eglainē, un mūsu jauno Salu – „Vecā Stendera dārgumu salu” bijušajā Sunākstes mācītājmuižā-Vārnavas „Ģedertos”.

Radošais seminārs piektdien 12. jūlijā notiks Dvietes „Apsītēs”

Braucienā uz Dvieti un Ilūksti, apmeklēsim Eglaini, lai iepazītos ar Vecā Stendera muzeja ekspozīciju un bērnības vietām, jo kā zināms, viņš dzimis Lašu mācītājmuižā, bet savas dzīves un radošās darbības pēdējos trīsdesmit gadus dzīvoja Sunākstē.

Bijušās Sunākstes mācītājmuižas apkārtnes kārtības uzturēšanu un atdzīvināšanu uzņēmušās Viesītes un Sunākstes pašvaldības sadarbībā ar Stendera biedrību, kas izstrādā un pakāpeniski attīsta ideju par Sunākstes mācītājmuižas teritoriju kā publiski nozīmīgu kultūrvēsturisku garīguma centru lauku vidē. Vecā Stendera vārds Gothards, kas latviskojumā ir Ģederts, devis vārdu arī šai vietai tagadējā Vārnavā – Ģederti.

12. jūlijā 8.00 Organizēts autobuss izbrauc no Viesītes uz Dvieti (caur Neretu, Aknīsti)

10.00 Ilūkste. Sēļu istabas apmeklējums (1 st)

11.00 Ierašanās Dvietē uz 3 st. radošo semināru

      – Muižas ēka Dvietes centrā

      – Pusdienu pauze

      – „Apsītes” un Pauls Sukatnieks

      – Nodarbības dārzā – „Paula Sukatnieka un Vecā Stendera radītie dabas tēlojumi”, 

        verbālie (mutvārdu, rakstveida) un vizuālie teksti (dzejoļi, teicieni, domu „graudi”)

15.00 Vecā Stendera muzeja apmeklējums, Laši, Eglaine (1st.)

16:00 izbraukšana ar autobusu uz Viesīti (caur Aknīsti, Neretu).

Seminārs Sunākstes mācītājmuižā (Vārnavas „Ģedertos”) 17. augustā

9.00 Organizēts autobuss izbrauc no Viesītes uz Sunāksti

9.30 Sunākste-piemiņas zīme Vecajam Stenderam Sunākstes centrā

10.00 Sunākstes baznīca, Stenderu dzimtas kapu kalns. Iepazīšanās ekskursija pa teritoriju.

          Kafijas pauze.

          Nodarbības mācītājmuižas parkā –Vecā Stendera vizuālie teksti (dzejoļi, teicieni).

          Semināra noslēgums, semināra darbu izstāde.
15.00 izbraukšana no Sunākstes baznīcas uz Viesīti.

Ja Vecā Stendera mūža devums un atcere jums šķiet nozīmīga, interesentus aicinām pievienoties izbraukuma semināros. Par tiem varēs vairāk uzzināt mūsu mājas lapā www.seluklubs.lv.

 Dalība seminārā iepriekš jāpiesaka, rakstot uz e-pastu ilma.svilane@inbox.lv,

vai pa tālr. 27 071 996.

No Viesītes uz semināriem izbrauks organizēts autobuss, vietu skaits – ierobežots.

Sēļu kluba biedriem – izbraukumi uz semināriem bez maksas!

Lai mums jauka un izdevusies šī Sēlijas vasara!

Projektus finansiāli atbalsta Viesītes novada pašvaldība un Lauku partnerība Sēlija