Semināri

“Sēļu Kluba Avīzes” Izbraukuma semināri

 Šajā vasarā organizējam divus radošos izbraukuma seminārus. Semināri aptver trīs „Sēlijas salas”: esošās Dvietē un Eglainē, un mūsu jauno Salu – „Vecā Stendera dārgumu salu”

afiša 2- seminari

Vecā Stendera dārgumu sala

Sunākstes mācītājmuižā

Vārnavas “Ģedertos” pie Sunākstes baznīcas

“Sēļu Kluba Avīzes” radošais izbraukuma seminārs,

veltīts Vecā Stendera 305 gadu atcerei

17. augustā

9.00 Organizēts autobuss izbrauc no Viesītes Kultūras pils uz Sunākstes baznīcu.

9.30 Sēlijas karoga uzvilkšana mastā pie Sunākstes baznīcas. Stenderu dzimtas kapu kalns, Vecā Stendera laicīgās dzejas mantojums.  Iepazīšanās ekskursija pa Sunākstes mācītājmuižas teritoriju.

Nodarbības mācītājmuižas teritorijā (pie baznīcas, kapu kalnā, mācītājmuižas parkā) :  

         Vecā Stendera vizuālie teksti (dzejoļi, teicieni), kaligrammu jeb vizuālo dzejoļu  

         veidošana, zīmēšana, gleznošana.

11.45 Izbraukšana uz Sunāksti. Piedalīšanās Z. Sapieša tēlniecības darba “Sibīrijas krusti” atklāšanas pasākumā. Piemiņas zīme Vecā Stendera 300 gadu atcerei Sunākstē.

13.30 Kafijas pauze. Sarunas par Veco Stenderu un Sunāksti Sunākstes baznīcā.

14.30 Semināra noslēgums, semināra darbu izstāde.
15.00 Izbraukšana no Sunākstes baznīcas uz Viesīti.

15.30 Viesīte, muzejs – Paula Stradiņa skola. Vecā Stendera klase. Ekspozīcijas apskate.

Ja Vecā Stendera mūža devums un atcere jums šķiet nozīmīga un ir vēlēšanās interesanti pavadīt šo sestdienu, aicinām pievienoties. Informācija mūsu mājas lapā www.seluklubs.lv.

 Dalību seminārā vēlams iepriekš pieteikt, rakstot uz e-pastu ilma.svilane@inbox.lv , vai pa tālr. 27 071 996.

Sēļu kluba biedriem izbraukums uz semināru – bez maksas!

Lai mums jauka un izdevusies šī Sēlijas vasara!

Radošais seminārs piektdien 12. jūlijā Dvietes „Apsītēs”

Braucienā uz Dvieti un Ilūksti, apmeklēsim Eglaini, lai iepazītos ar Vecā Stendera muzeja ekspozīciju un bērnības vietām, jo kā zināms, viņš dzimis Lašu mācītājmuižā, bet savas dzīves un radošās darbības pēdējos trīsdesmit gadus dzīvoja Sunākstē.

Dvietes seminārs – dalībniekiem

„Sēļu Kluba Avīzes” radošais seminārs

Dvietē 12. jūlijā

               Dvietes muiža
       Paula Sukatnieka muzeja vadītāja Vanda Gronska "Apsītēs"

8.00 ar autobusu izbraukšana no Viesītes kultūras pils

10.00 Ilūkste (ekskursija)

11.00 ciemos Dvietes muižā

12.00 – 15.00 radošās nodarbības dārzā Dvietes „Apsītēs” –

                     Paula Sukatnieka dabas tēlojumi vizuālajos dzejoļos

15.30 Eglaine, Vecā Stendera muzejs

16.30 izbraucam uz Viesīti.

www.seluklubs.lv

P.S. Vizuālie dzejoļi (grafiskie dzejoļi, kaligramma) – zīmējums tiek veidots no vārdiem, kurus satur dzejolis. Šo zīmējumu var veidot arī atsevišķi tekstā izcelti vārdi vai burti.