Arhīvs

„In memoriam. Imants Mežaraups – 59”

Mūziķi, diriģenti, izpildītāji, dziedātāji, mūzikas pedagogi, studenti un citi interesenti tiek laipni aicināti uz trimdas komponista, pedagoga, diriģenta Imanta Mežaraupa kārtējo atceres pasākumu „In memoriam. Imants Mežaraups – 59”, kas notiks 2017.gada 25.novembrī plkst. 15:00 Aknīstes bērnu un jauniešu centrā Skolas ielā 1a, Aknīstē. Ieeja brīva.

Šoreiz pasākums būs īpašs ar to, ka pasākuma ietvaros tiks prezentēta rakstnieces Luānas Loinertes grāmata “Filadelfija: Imants Mežaraups – dzīvē un mūzikā”, ko laidis klajā apgāds „Jumava”.

Sēļu Baltu vienības diena Strobuku pilskalnā un Dignājas pilskalnā

2017.gada 22.septembris

Baltu vienības diena Dignājas pilskalnā

Baltu Vienības uguņu sasauksmes būtība: apmeklēt baltiem svarīgas atceres vietas, iekurt ugunis pilskalnos un citās ar baltu vēsturi un kultūru saistītās vietās, tādējādi vienojot baltu pēctečus un zemes. Tāpēc Neretas novada Pilskalnes pagasta Strobuku pilskalnā piektdienas, 22.septembra vakarā pulcējās Neretas un Jaunjelgavas novadu skolu jaunatne, skolotāji, Neretas novada un Pilskalnes pagasta iedzīvotāji, lai kopīgi svinētu baltu Vienības dienu.

 

Baltu vienības diena Strobuku pilskalnā

No Jaunjelgavas novada ieradās Jaunjelgavas vidusskolas skolēnu grupa un skolotājas Inese Mireka un Ilga Bruņeniece. Daudzeses pamatskolas skolēni, direktors Valdis Puida un mūzikas skolotāja pievienojās kaimiņu skolas pārstāvjiem kopīgā lāpu gājienā no lielceļa līdz Pilskalnam. Vakara saule laidās uz rietu, diena sāka krēslot, bet skolēnu nestās lāpas paildzināja gaismas ceļu šajā dienā. Nonākuši pilskalnā, skolēni izvietoja degošās lāpas aplī ap ugunskuru. Rietošās saules gaismā ciemiņi iepazina pilskalnu, tā tuvāko apkārtni. Dienai dziestot, ugunskuru aizdedza pilskalnietis Dmitrijs Grigorskis. Viesiem pievienojās Pilskalnes pagasta centra jaunieši un pieaugušie iedzīvotāji, Mazzalves pamatskolas skolēni. Jaunjelgavas vēstures skolotāja Inese Mireka atklāja pasākumu un aicināja klātesošos vienoties kopīgā latviešu tautas dziesmā ģitāras pavadībā, kuru spēlēja Daudzeses pamatskolas mūzikas skolotāja. Pēc tam L. Ozoliņa iepazīstināja ar Strobuku pilskalna vēsturi, teikām un nostāstiem. Skanot nākamajai dziesmai, pilskalnā ieradās un vienojās dziesmā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēnu grupa skolotāju Lijas Saldoveres un Rutas Aukšpoles vadībā.

Sēļu kluba projekts „Sēļu Baltu vienības diena!”

Šogad Sēļu klubs, pateicoties Viesītes novada pašvaldības daļējam finansiālajam atbalstam projekta realizēšanā, aicināja Viesītes novada iedzīvotājus Baltu vienības dienā piedalīties braucienā uz vienu no Sēlijas pilskalniem – Dignājas pilskalnu. Te apkārtējo pagastu iedzīvotāji pulcējās atzīmēt Baltu vienības dienu, noklausīties vīru kopas „Vilki” koncertu.

Baltu vienības dienu atzīmē, pieminot 1236. gada 22.septembra vēsturiskos notikumus, baltu tautām – lietuviešiem un zemgaļiem Saules kaujā sakaujot Zobenbrāļu ordeni. Kopš 2000. gada Latvijas Saeima un Lietuvas Seims 22. septembri noteica par oficiālu un atzīmējamu atceres dienu.

22.septembrī jau rīta pusē brauciena dalībnieki viesojās Kalna pagastā, lai iepazītos ar ievērojamā rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas vietām, tiktos ar vēsturnieku Aigaru Pērkonu. Maršruta nākamā pietura – Zasa. Te iepazīšanās ar Zasas Amatniecības centru „Rūme” un tās saimnieci Andu Svarāni. Tad skaistais Zasas parks, kafijas pauze un Raiņa muzejs „Tadenava”. Daugava, Dignājas pilskalns un Baltu Vienības dienas pasākums, ko organizēja Aleksandra Grīna Fonds. Dienas izskaņā dalīšanās iespaidos, neliels pikniks jau mājās – muzejā „Sēlija”.

 

 

2017.gada 27.augustā

GOTHARDA  FRIDRIHA  STENDERA  ATCERES  DIENA
plkst.12:00
AIZLŪGUMS  Stendera kapu kalniņā un DIEVKALPOJUMS

ar bērnu kristībām  Sunākstes baznīcā

plkst. 13:30  Vokālo ansambļu KONCERTS 

Koncertā piedalās:

  • Dzelzavas kultūras nama vokālais ansamblis “Variants”
  • Aknīstes sieviešu vokālais ansamblis “Viotonika”
  • Gārsenes sieviešu vokālais ansamblis  “Gārsas”
  • Kūku pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Minima”
  • Sunākstes vokālais ansamblis “Mežaroze”

Kursēs autobuss: pl.11:30 Viesītes KP – Sunākste; 

 pēc pasākuma: Sunākste – Viesīte

                           

 Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi”

„Paldies ir vienīgā valūta pasaulē,
kura nav mainījusi kursu” 
  /Jānis Jaunsudrabiņš/

2017. gada 26. augustā Jāņa Jaunsudrabiņa 140.dzimšanas dienas

atcere 

Piemiņas brīdis Ķišku kapsētā plkst.15:00;

Sarīkojums muzejā  –  plkst.  16:00

Paula Sukatnieka “Apsītes”

“Vīnoga un akmens – Saules bērni” 

Vīnkopja Paula Sukatnieka

memoriālās mājas “Apsītes” saimniece Vanda Gronska

aicina jūs uz ikgadējiem VĪNKOPJU – VĪNDARU SVĒTKIEM

Paula Sukatnieka dārzā Dvietes “Apsītēs” 

2017. gada 19. augustā plkst. 13:00

Plaša aktivitāšu programma! 

Informācijai!

Zemgales NVO Centra projektu   konkursa

projekts “Sēlijas pilskalnu vilinājums”

Projektu īsteno sabiedriskā labuma biedrība

“Vides un tūrisma attīstības klubs SĒLIJA”.

Finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Projekta eksperts arheologs un kultūrvēsturnieks profesors Juris Urtāns.

Sadarbības partneri:

Elkšņu pagasta pārvalde un kultūras nams, Viesītes muzejs “Sēlija”. B-ba “Zentenes izaugsme”no Tukuma novada.

Projekta aktivitātes 2016. – 2017.g.:

Akmens ar uzrakstu novietošana pie Kņāvu pilskalna

Lekcija “Sēlijas pilskalni” Elkšņu kultūras namā 26.oktobrī 15:00.

Pilskalnu izpētes brauciens kopā ar ekspertu prof. J.Urtānu 27.oktobrī.

Pārgājieni, ekskursijas, talkas.

Ceļojoša foto izstāde

Ekspozīcija pilskalnu klasē Elkšņu skolā.

Tel. uzziņai 29273475 Rudīte Urbacāne

Dievkalniņš jeb Saukas pilskalns

Dievkalniņš jeb Saukas pilskalns

Projekts Nr.15/KMP

Sēlijā dzīvo aktīvi cilvēki, kas sadarbojas ar apkārtējām pašvaldībām, skolām, kultūras iestādēm,  novada muzeju, biedrībām un vietējām iniciatīvu grupām Latvijas valstiskuma veidošanās, attīstības un saglabāšanas liecību izpētē. Pasākumos  iesaistās dažāda vecumu dalībnieki. Pieaugušie rāda paraugu un māca bērniem un jauniešiem uzņemties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību, kas ir pilsoniskās sabiedrības pamats. Ir apzināti nozīmīgi vietējie notikumi, objekti, personības, savākti materiāli, kas stiprina piederības sajūtu savai valstij.

Spilgts un savdabīgs novada senvēstures liecinieks ir pilskalnu virkne, kas stiepjas pāri Viesītes novada teritorijai no Lietuvas robežas dienvidos līdz Daugavai ziemeļos, iezīmējot sēļu cilšu kultūras, tirdzniecības un kara ceļus. Pilskalni ir Sēlijas paugurvaļņa ainavas iespaidīgas dominantes. 20.gadsimtā atsevišķos pilskalnos veikti arheoloģiskie izrakumi; 70-jos gados  dzejnieka Imanta Ziedoņa koku atbrīvotāju grupa strādāja Stupeļu un Margas pilskalnos, iztīrot tos no krūmu apauguma, pilskalnu pakājē uzstādīja akmeņus un  iekala tajos pilskalnu nosaukumus.  1998.g. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienās pasākums ar vairāku apkārtējo pagastu iedzīvotāju un skolu audzēkņu piedalīšanos notika Kņāvu pilskalnā. Arheologs Juris Urtāns 2006.g. pētījumus un tautas mutvārdu liecības apkopojis apjomīgā monogrāfijā „Augšzemes pilskalni”. 2011.g. biedrība Vides un tūrisma attīstības klubs Sēlija organizēja nometni „Sēlijas pilskalnu vilinājums”, kuras laikā jaunieši devās uz Saukas, Kņāvu, Stupeļu pilskalniem un mēģināja rekonstruēt seno ziņas nosūtīšanas paņēmienu, sakurot virsotnēs ugunskurus – trauksmes signālus, kas sauca ļaudis kopā, lai stātos pretī  ienaidniekiem.

2015.g. Viesītes muzejs „Sēlija” interesentu grupai organizēja braucienu pa 10 pilskalniem. Bijām pārsteigti, cik atšķirīgi un neatkārtojami tie ir – unikāla Sēlijas vērtība,  uz kuras garīgās kultūras pamata veidojusies Latvijas valstiskuma apziņa. Pilskalnu izstarotās enerģijas ietekmēti, brauciena dalībnieki atzina, ka ir pienācis laiks popularizēt tos plašākai sabiedrībai,  lai vairotu zināšanas par savām saknēm   un lepnumu par vietu, kurā dzīvojam. Vienlaicīgi, atpūtas brīdī Kņāvu pilskalna virsotnē analizējot izbraukuma iespaidus,  arī aktualizējām šī brīža problēmas:

1.      Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbību  un varētu stāstīt citiem, mēs paši pārāk maz zinām. Esošais ir vairāk sajūtu līmenī, iekustēšanās, vibrācijas. Risinājums – lūgt profesionāla speciālista palīdzību, kā pilskalnu izpētes ekspertu palīgā aicināt arheologu  Juri Urtānu.

2.      Par Sēlijas pilskalniem trūkst informācijas un norādes zīmju. Risinājums –  sagatavot mūsdienīgus informatīvos materiālus un apmācīt vietējos pilskalnu gidus.

3.      Pilskalni dabā nav iezīmēti ar uzrakstiem, ceļotājiem grūti tos atrast. Risinājums – turpināt dzejnieka I.Ziedoņa iesākto, uzstādīt akmeņus ar pilskalnu nosaukumiem, lai nepārtrūktu paaudžu saikne.

Biedrības sagatavotajā projekta pieteikumā 2016.g. kā galvenos darbus esam iecerējuši pētniecības braucienu kopā ar ekspertu  pa vairākiem pilskalniem un akmens ar uzrakstu „Kņāvu pilskalns” uzstādīšanu pilskalna pakājē. Projekts ir vērsts uz vietējās sabiedrības aktivizēšanu un saliedēšanu, lai, sagaidot Latvijas simtgadi,  atstātu  savas  zīmes vietējā kultūrvēsturiskajā telpā.

Projekta mērķis.

Stiprināt piederības sajūtu savai valstij, veicinot  dažādu paaudžu vietējo iedzīvotāju līdzdalību Sēlijas pilskalnu kultūrvēsturiskās vides izzināšanā, senatnes mantojuma popularizēšanā un saglabāšanā.

Novembra vidū Leimaņu Tautas namā būs skatāma izstāde par izglītības vēsturi pagasta teritorijā.

1949.g.1.novembris Indāru skolā

Tagadējā Leimaņu pagastā ir bijušas 2 skolas: Bērzgala un Aizpores. Bērzgala skola atradās toreizējā Biržu pagasta teritorijā, bet Aizpores skola- toreizējā Aknīstes pagastā.

Izstādē būs redzama skolu vēsture gan fotogrāfijās, gan arhīvu dokumentos, atmiņu pierakstos, laikrakstos u.c. vēstures liecībās.

Ina Sēle

logo - Copylogo - Copylogo - Copy

2015.gada 28.martā Lones ciema Tautas namā notiks KOMPONISTA ARVĪDA ŽILINSKA 110 gadu atcerei veltīts JUBILEJAS KONCERTS.
Lones Tautas nams atrodas Viesītes novada Saukas pagastā.

IMG_0658 - Copy

 

 

IMG_0693 - Copy

Arvīda Žilinska mājas “Lejas Arendzāni”.

Dziesmotās dienas Saukā

Dziesmotās dienas Saukā

Ļejas Arendzāni Saukas pagastā.

IMG_0667 - Copy

Dziesmotās dienas Saukā.

Piemiņas zīme Paulam Sukatniekam

Piemiņas zīme Paulam Sukatniekam “Apsīšu” māju dārzā.

logo - Copylogo - Copy

Muzejs Paulam Sukatniekam.

Muzejs Paulam Sukatniekam.

 

 

 

2015.gada 4.jūlijā

selekcionāra Paula Sukatnieka mājas „Apsītes”

Dvietē Ilūkstes novadā

aicinās jūs uz iepazīšanos

ar Raiņa bērnības un jaunības dienu vietām Sēlijā.

Ilūkstes novada Dvietes pagasta "Apsītes"- vīnogu selekcionāra Paula Sukatnieka (1914-1989) dzimtās mājas.

Ilūkstes novada Dvietes pagasta “Apsītes”- vīnogu selekcionāra Paula Sukatnieka (1914-1989) dzimtās mājas.

 

 

 

 

Paula Sukatnieka portrets muzejā.

Paula Sukatnieka portrets muzejā.

 

 

 

 

"Apsītes". Muzeja vadītāja Vanda Gronska

“Apsītes”.
Muzeja vadītāja Vanda Gronska

 

 

 

 

 

 

 

Sēļu kluba biedri!
Aicināsim citus kluba biedrus uz saviem pasākumiem savos novados! Lūdzam ielūgumus izsūtīt vismaz nedēļu iepriekš (pa e-pastu, pa pastu) vai aicināt telefoniski.
logo - Copylogo - Copy

AKCIJA pilskalnu sasaukšanās

AICINĀJUMS

22.septembris kalendārā atzīmēts kā Baltu vienības diena. Sēlija bagāta ar pilskalniem. Ideja par pilskalnu sasaukšanos radās jau pirms VII Sēlijas kongresa, bet netika īstenota. Varbūt tagad ir īstais brīdis seno sēļu pilskalniem sasaukties, lai atgādinātu Latvijai par sēļiem?

Tāpēc aicinām skolēnus un pieaugušos pirmdien 22.septembrī doties pārgājienā vai aizbraukt uz tuvāko pilskalnu, uzkāpt tajā un dot ziņu jebkādā veidā visiem, kas grib klausīties un sadzirdēt par jums pilskalnā. Būsim radoši!

Aicinām šo brīdi iemūžināt fotogrāfijās, papildināt ar komentāriem un atsūtīt tās Sēļu klubam, lai par šo notikumu veidotu kopīgu galeriju Sēļu kluba mājas lapā.

Akcijas dalībniekus lūdzam pieteikties līdz pirmdienai 22.septembrim plkst. 12:00 pa tel. 27071996 vai rakstot uz e-pastu.

 Sēļu kluba e-pasta adrese: seluklubavalde@inbox.lv.

Mēs jūs aicināsim uz sadarbību arī turpmāk!

Mūsu mājaslapa: www.seluklubs.lv

 

 

Sēļu kluba valde