Sēlijas kultūrvēsture

Kartes no interneta vietnēm.

http://www.wikiwand.com/lv/S%C4%93lijas_b%C4%ABskapija

1218 – 1226

Sēlijas bīskapija
latīņuEpiscopatus Seloniensis
vācuBisdom Selen