Atskatāmies uz grāfu Šuvalovu medību pili no mazo vārtu puses.Prieks par pagājušajā gadā iestādīto hostu rindu kreisajā pusē. Nu abas malas skaisti iezīmē ceļu uz muižu.

Atbildēt