Austrumu pagraba siena, ko šogad jau rotā krāšņās miķelītes, kas te pavasarī atceļojušas no Pilkalnes. Bet čīkstuļi ir vietējie,- tikai sadalījušies mazākās dobēs. Arī -rudens

Atbildēt