Dzīvības koki aizsedz muižas ēkas kādreiz tik skaisto fasādi un parādes durvis. To vietā bija taisns ceļš karietēm ar zirgiem… – kopija

Atbildēt