Lielās Vāczemes egles muižas ēkas priekšā stādītas rindās, bet kur tās citas te radušās

Atbildēt