Muižas kungu mājas gala siena ar saimniecības ieeju un kāpnēm uz Rietumu pagrabiem. Pirms 2. pasaules kara vēl te greznojies skaists lievenis ar prasmīgu amatnieku roku izgrezn

Atbildēt