Nu te dažādu laiku liecinieki. Arī skolas laika flīžu laukums.

Atbildēt