Par hostām maza bēda, – tās aug un greznojas bez mūsu lielas palīdzības.

Atbildēt