Skolas direktores Regīnas Grīgas stādītais cerīņkrūms šovasar saņēmies, tam apkārt saradušās jaunas atvasītes. Pa gabaliņu blakus iestādījām divus parastos, vienkāršos baltos c

Atbildēt