Vecā klēts, par kuras vecumu nešaubīgi liecina uz gala sienas no akmentiņiem veidotais skaitlis -1858

Atbildēt