Zālājā starp raibajām lapām noslēpušās tikko šajā rudenī talkas dienā Sosāru ģimenes dāvinātas un iestādītas trīs parka rozes.

Atbildēt