Svētku solotalka Lielzalves muižas parkā! Paldies visiem talkotājiem! Šajās dienās pirms diviem gadiem sagadījās tā, ka parkā rīkojām fotoorientieristu talku, un Ilga Cera un Ilma Svilāne nolēma darīt visu, lai vēsturiskā un varenā ēka Zalves vidū dzīvotu. Turpmāk pēdējā aprīļa sestdiena vienmēr būs Lielzalves muižas svētki! 🤗🤗
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Atbildēt