Sēļu Kluba Avīze

 Izdevuma mērķis:

Veicināt Sēļu kluba atpazīstamību un sabiedrības interesi par mūsu darbību.

Uzdevums – sagatavot un iespiest izdevumu „Sēļu Kluba Avīze” 2018.gads, (2019), tā īstenojot biedrības mērķi par Sēlijas kultūrvēsturē nozīmīgu personību ieguldījuma popularizēšanu un saglabāšanu.

E-pasts: ilma.svilane@inbox.lv ;  tel. +371 27071996 

 

 

2017. gads

Atceramies gada jubilārus!

  1. gada izdevumā „Sēļu Kluba Avīze” var izlasīt par gada jubilāriem no dažādām Sēlijas vietām. Tās ir dažādas personības, ko apvieno tas, ka ir vērts viņus atcerēties jubileju reizēs un zināt par viņiem. Katrs ir nozīmīgs ar savu padarīto Latvijas, Sēlijas vai vietējo ļaužu labā. Starp viņiem ir visā valstī labi pazīstami cilvēki, bet arī nepelnīti aizmirsti vai neievēroti. Vēsture veidojas ne tikai no lieliem, paredzamiem notikumiem, bet arī no nejaušībām, kad talanti, sasniegumi, panākumi vai notikumi ir un paiet klusi, neuzkrītoši vai viņu nozīmība tiek saprasta un novērtēta tikai pēc gadiem.

Šī izdevuma mērķis ir būt nejaušību rosinošam faktoram, kas palīdzētu šīs personības ievērot un mudinātu pateikt labus vārdus gan par zināmiem, gan nezināmiem nozīmīgiem dzīves stāstiem. Pirmais izdevums aptvēra 51 personību, par kurām vajadzēja pastāstīt. Un šoreiz nav būtiski, vai cilvēka šīs zemes gaitas jau beigušās, vai viņš joprojām ir mūsu vidū. Nav svarīga šī robeža, bet gan padarītais un šī cilvēka dvēseles bagātība, dziļums, kas uzzaigo apkārtējo ļaužu atmiņās un cieņas pilnā attieksmē.

Grūti nosaukt vienā vārdā cilvēka nodarbošanos, nav iespējams uzskaitīt arī visas profesijas un amatus, tāpēc šoreiz nosaucam raksturīgāko, ko sabiedrība ir ievērojusi, bet reizēm tas neatbilst personības iekšējai būtībai.

Avīzē var izlasīt par viņiem:

Skolotājs Ādams Labinskis -95

Valodnieks Jānis Rozenbergs -90

Mācītājs Johans Kristiāns Stenders -230

Dzejniece Velta Toma -105

Priesteris Jāzeps Fedorovičs -270

Žurnāliste Māra Grīnberga -60

Pulkvedis Visvaldis Dūms -125

Ārsts Jānis Pusbarnieks -140

Skolotājs Arnolds Jakubovskis -80

Virsnieks Porfīrijs Fedotovs -120

Gleznotājs Pēteris Kalve -135

Skolotāja Ģertrūde Godiņa -90

Gleznotāja Emma Baltmane -135

Mežkope Elīze Ore-Melbārde -120

Tēvs Ambrozijs -90

Prāvests Jānis Krapāns -85

Rakstnieks Alberts Eglītis -100

Rakstnieks Fallijs (Konrāds Bullāns) -140

Dzejniece Zenta Liepa -105

Sportists Roberts Plūme -120

Prāvests Staņislavs Čužāns -95

Direktors Jānis Eriks Vanags -80

Aktieris Jānis Kļava -125

Aktieris Vaironis Jakāns -90

Sportists Agris Elerts -50

Rakstnieks, gleznotājs Jānis Jaunsudrabiņš -140

Selekcionārs Jānis Vasarietis -95

Pedagogs Jēkabs Vītols -140

Gleznotājs Kārlis Kalve -140

Aktieris Viktors Zvaigzne -90

Mūziķis Indulis Dālmanis -95

Literatūrzinātniece Saulcerīte Viese -85

Zinātnieks Rainis Skujāns -95

Mediķis Enoks Biķis -75

Pedagogs Arvīds Ozoliņš -100

Helsinkietis Mārtiņš Bariss -70

Mācītājs Lundbergs Jākobs Florentīns -235

Inženieris Ojārs Brūveris -80,

Mūziķis Imants Mežaraups -60

Kareivis Mārtiņš Bērziņš -125

Rakstniece Lūcija Ķuzāne -90

Rakstnieks Alberts Caune -100

Grāmatvedis Arturs Stradiņš -110

Dzejnieks Imants Auziņš -80

Režisors Vilis Segliņš -135

Grāmatvede Biruta Beķere -90

Zinātnieks Jānis Kažoks – 90

Rakstnieks Jānis Vainovskis -130

Aktrise Vija Vecumniece -90

Politiķis Kārlis Greiškalns -75

Aktrise Ņina Melbārde -105

 

Selu Kluba Aviize Nr.1