Sēļu kluba kopsapulces

Kopsapulce

2019. gada 21. septembrī

Lielzalves muižā

Kopsapulce

2019. gada 19. janvārī Neretā

 

 

 

 

Sēļu kluba kopsapulcē:

Sēļu kluba valdes locekle Paula Sukatnieka mājas „Apsītes” vadītāja Vanda Gronska (no kreisās).

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuves „Sēļu istaba” pārzine Vanda Rimša.