Sēlijas ģerbonis, karogs, himna

Sēlijas ģerbonis!

Kultūrpolitikas nostādnes- diskusija 27022020

RGB (85, 107, 47)
Hex #556b2f
WEB #666633
Pantone 371 C

Sarkanbaltzaļais Sēlijas karogs

Krāsu attiecības 2:1:2

Pirmais Sēlijas kongress Viesītē. Sēlijas karogs pirmo reizi plīvo

pie Viesītes Kultūras pils.

Kongress notika Aknīstē un Viesītē 1999.gada 21.un 22.maijā

Aknīstes vidusskolā

Sēlijas karogs Dignājas pilskalnā

Karoga iesvētīšana Sunākstes baznīcā Sēlijas pirmā kongresa laikā

Korporācijas Selonija ģerbonis

Sēlijas himna

Teksta autors: Romualds Zarembo

Komponiste: Ilze Kārkliņa

Aranžējums: Aldis Andersons

Dzied Pauls Butkēvičs

 

Sēlijai

 

Lai turam godā seno sēļu cilti

Un vēlam sekmes viņu pēctečiem.

Vairs nesabruks tie pārnovadu tilti,

Būs tikties aicinājums lielceļiem.

 

Vēl miglā tīrumi, vēl aram sekli,

Kā kalns stāv priekšā nedarītais darbs.

Te vīri der, kam ir tie „četri krekli”

Un taurētāja trauksmes sauciens skarbs.

 

Nu tautas augsmei karogmastu ceļam

Un savienībai rokas sadodam

Kā solījumu uzplaukšanas ceļam.

Gods Latvijai un Sēļu karogam!