Lielzalves muižas sakopšanas talka

 

Sestdien 2019. gada 21.septembrī talkas dienas rīts pienāca lietains un drēgns. Darbi tika plānoti jau no vasaras vidus, kad Zalves pagastā sākās Neretas novada pašvaldības atbalstītais projekts „Lielzalves muižas parka sakopšana”. Talka bija paredzēta kā šī projekta noslēgums,- bijām gatavojušies, tāpēc tai bija jānotiek. Mūsu mērķis bija sakopt parka teritoriju, lai skaistais vēsturiskais parks pamazām atgūtu savu pievilcību, ar laiku kļūtu par zalviešu lepnumu.

Jau vasarā tika apsekoti parka koki un izzāģēti nevajadzīgie, traucējošie un bojātie. No augusta beigām zalvieši ievēroja, ka ap bijušo skolu un arī pašā ēkā notiek kaut kāda rosīšanās. Jau desmit gadus skola ir slēgta, tāpēc ar katru gadu tās izskats un tehniskais stāvoklis strauji pasliktinās. Vai ļaut pārvērsties gruvešu kaudzē vecajai Lielzalves muižas kungu mājai, kuras pamati ielikti 1676. gadā, un bijušajai Zalves (Lielzalves) pamatskolai, kas te darbojusies no 1922. gada? Tas nozīmētu aizslaucīt šīs vietas bagāto vēsturi atkritumos, bet tā bijusi daļa no Latvijas pierobežas gandrīz četru gadsimtu vēstures. Lielzalves skolu vēsture iesniedzas tālu 19. gadsimtā, bet šajā ēkā mācījušies zalvieši vismaz trīs paaudzēs. Skola- tās ir arī vairākas skolotāju paaudzes. Te strādājuši daudzi talantīgi un sabiedrībā cienīti pedagogi, par kuriem saglabājušās atmiņu liecības. Skola dzīvē izvadījusi daudzus Latvijā tagad pazīstamus cilvēkus, kas Zalves skolu saukuši un sauc par savu pirmo skolu.  

Talkas rīkotāji zalvieši un atbalstītāji – biedrība Sēļu klubs – ir patiesi gandarīti par talkas norisi, jo smidzinošais lietus pārāk netraucēja strādāt parkā. Tika daudz padarīts! Gandrīz trīsdesmit čaklu un priecīgu talcinieku pirmajā talkā! Sirsnīgs paldies visiem! Īpaša pateicība Normundam, kā arī bijušajiem Zalves skolas skolotājiem, „talkas mātes” Ilgas draugiem, Sēļu kluba biedriem un atbalstītājiem, Daudzeses pamatskolas jauniešiem, kas piedalījās talkā, un visiem zalviešiem, kas bija ar mums kopā!   

 Šajā dienā pie pamestās skolas ēkas plīvoja Sēlijas karogs kā zīme tam, ka šim jābūt pagrieziena punktam Lielzalves muižas vēsturē, ka parks un ēka palēnām atgūs elpu un atdzīvosies, lai atkal zalviešus un daudzus jo daudzus citus aicinātu pie sevis un kļūtu par Zalves pagasta un Neretas novada vienu no skaistākajām un vajadzīgākajām vietām.

Ilma Svilāne, Sēļu kluba valdes priekšsēdētāja