Dvietes seminārs


„Sēļu Kluba Avīzes” radošais izbraukuma seminārs Dvietē- 2019

12. jūlija rītā pulcējāmies pie Viesītes Kultūras pils, lai dotos braucienā pāri četriem Sēlijas novadiem uz Dvieti. Brauciena uzdevums: būt trīs nozīmīgās Ilūkstes novada vietās – novada centrā Ilūkstē, Dvietes „Apsītēs” un turpat esošajā Dvietes muižas centrā, kā arī Vecā Stendera muzejā Lašu muižā un Eglainē. “Apsītēs” dzīvojis un strādājis Latvijā pirmais vīnogu selekcionārs Pauls Sukatnieks (1914 -1989).Tā kā šogad Paulam Sukatniekam atzīmējam 105 gadu atceri, bet Vecajam Stenderas – 305, mūsu biedrības izdevumā „Sēļu Kluba Avīze” 2020. gadā stāstīsim par abiem šī gada jubilāriem, ciemošanos viņu piemiņas vietās un, protams, par mūsu semināru Dvietē. Šis brauciens sasaucas ar Sēļu kluba nākamo semināru Sunākstes mācītājmuižā 17. augustā. Šī brīnumainā vieta pelnījusi, ka tai dod Vecā Stendera dārgumu salas nosaukumu. Abu semināru un šīs jaunās salas radīšanas ideja tapusi no lielā starpnovadu Sēlijas salu projekta, kurā mēs gan neesam, bet ar prieku atbalstām domu par mazāk pazīstamu Sēlijas vietu popularizēšanu, daudzinot to nozīmību, vērtību un skaistumu, stāstot par uzņēmīgiem un radošiem cilvēkiem, kas tur darbojas.

 Ceļā uz Dvieti nevar pabraukt garām Ilūkstei, kas kopā satur apkārt izvietojušos pagastus, ievieš dzīvīgumu un uzdod toni šai sēliski-latgaliskajai Latvijas pusei, ar savu kultūrvēsturisko mantojumu darot to piederīgu gan Sēlijai, gan ievelkot Latgales kartē. To spilgti raksturo pats Ilūkstes centrs, kas mūs sagaida ar jaunās strūklakas šļakstiem, plīvojošām lentām vēsturiska ozola zarā un baltiem dievnamiem visapkārt. Triju konfesiju baznīcas pašā centrā pilnībā raksturo šīs puses tagadni un pagātni, padarot pilsētu arī par apkārtnes garīgo centru. Bērnu un jauniešu centra direktore Vanda Rimša ar aizrautību stāsta mums par savu pilsētu un izrāda visas trīs baznīcas, ieved pareizticīgo klosterī, kur mēs gan patraucējam svētbrīdi, bet iegūstam plašāku ieskatu mums svešajā pasaulē. Apmeklējam viņas pārziņā esošo BJC, kur Vanda ar lepnumu rāda Latvijas simtgadei veltīto balto cimdu izstādi Sēļu istabā. Tā ir Ilūkstes apkārtnes seno lietu krātuve, kas mērķtiecīgi tiek veidota un vadīta, lai lepotos ar savu vēsturi un cilvēkiem, kas te dzīvo, strādā un rada materiālas vērtības, neiedomājamas bez garīgā piepildījuma, ko te sajūt ik uz soļa. Šis gaišums mūs pavada, tālāk dodoties garām balto torņu dievnamiem zem zilajām balto mākoņu debesīm, atstājot baltas pilsētas iespaidu.

 

Dvietes centrā apbraucam goda apli ap Dvietes muižas parku un dīķiem, nonākam baltas muižas ēkas pagalmā, kur mūs gaida šī nama un Paula Sukatnieka māju saimniece Vanda Gronska. Te kādreiz darbojās Dvietes pamatskola (1943-1972), bet ēka ir ieguvusi otro dzīvi, pārtopot par interesantu tūrisma objektu un biedrības ‘Dvietes vīnogas” centru.

Slavenā selekcionāra mājas ir tikai piecu minūšu brauciena attālumā. Semināra vieta „Apsītēs” mūs sagaida ar sagatavotu ēnainu laukumu aiz mājas un molbertiem darbam. Sēļu kluba pasākumi nu jau tradicionāli sākas ar Sēlijas karoga uzvilkšanu mastā. Arī šis seminārs.  Pēc šīs mājas-muzeja vadītājas Vandas Gronskas stāstījuma par Paulu Sukatnieku, atjaunoto māju, vīnogu dārzu un plašajiem stādījumiem cienājamies ar saimnieces pagatavoto vīnogu lapu tēju. Spēkam līdzi ņemta rupjmaize un tepat Viesītes novada Elkšņu pļavās ievākts medus, ko laipni piedāvājusi Brigita. Kad esam iepazinušies ar darba materiāliem, piederumiem, Paula Sukatnieka dzejoļu rindām, sākas radošākā semināra daļa – uz lapām top vizuālie dzejoļi un melnbalti vai krāsaini zīmējumi. Šķiet, unikāls gadījums, jo to autori esam mēs,- izbraukuma semināra dalībnieki no Viesītes, Saukas, Neretas, Salas, Jēkabpils, Jaunjelgavas, Rīgas, Dvietes un pat no Maskavas. Šoreiz mēs iedvesmu smeļamies no Dvietes dabas, skaistās, sakoptās „Apsīšu” māju saimniecības un no īpašas personības Sēlijas vēsturē – no vīnogu selekcionāra, sava darba fanātiķa ar plašu, ievainojumu skartu, bet gaišu dvēseli – Paula Sukatnieka. Turpat radītie darbi, sarindoti uz aukliņas apkārt dārzam, veido radošo darbu izstādi. Neretietes Maijas lasītu Sukatnieka dzejas rindu pavadībā aplūkojam izveidoto izstādi. Pašiem prieks un gandarījums, cerot, ka darbi būs interesanti arī jubilāra dzimtajā pusē un aizceļos uz citām vietām Sēlijā.

 

 

 

Semināra dalībnieki nebeidz uzteikt Dvietes pagastu un „Apsīšu” saimnieci Vandu Gronsku par izveidoto, sakopto un uzturēto Paula Sukatnieka piemiņas vietu. Sēlijas karogs no masta ieņem vietu autobusā, un, atvadījušies no „Apsītēm”, dodamies uz citas lielas, vēl lielākas personības piemiņas vietu – Vecā Stendera Lašiem. Tā kā tikko izveidota Vecā Stendera klase Eglaines pamatskolā, braucam apskatīt to, lai zinātu ieteikt savām skolām ceļojumu uz Vecā Stendera laika pasauli. Bagātīgs šķiet Olgas Spūles (1921-2007) un citu vietējo skolotāju izlolots un radīts Vecā Stendera muzejs bijušās Lašu mācītājmuižas klētī, ko mums laipni izrādīja V. Bacāna kungs. „Šai Lašu mācītājmuižā tad arī 1714. gada 27. augustā piedzima vīrs, kurš savas dzimtas vārdu padarīja pazīstamu ārpus savas dzimtenes, slavenu Vidzemes un Kurzemes robežās un nemirstīgu tik ilgi, kamēr pastāvēs latviešu valoda, ” rakstījis Vecā Stendera biogrāfs F. A. Čarnevskis.

Vecā Stendera mūža gaitas iesākas Lašos, bet noslēdzas Sunākstē, mūsdienās ar to saprotot arī Sunākstes baznīcu un bijušo mācītājmuižu Viesītes pagastā, kur atrodas Stenderu dzimtas kapukalns. „Sēļu Kluba Avīzes” nākamais izbraukuma seminārs notiks tur 17. augustā, jo šogad Vecajam Stenderam atzīmējam 305. gadskārtu, bet viņa dēlam Aleksandram Johanam (1744-1819) – 275 gadus.

Dvietes radošā izbraukuma semināra mērķis ir sasniegts,- esam ieguvuši jaunu materiālu mūsu „Sēļu Kluba Avīzei” un jaukus darbus – vizuālo dzejoļu un zīmējumu lapas, veltītas Paula Sukatnieka 105 gadu atcerei, kas pārtaps ceļojošā izstādē.

„Gan sapratīs mani nākotnes ļaudis,

Tik jāatstāj tiem

Manas idejas, sapņi,” rakstīja Pauls Sukatnieks, un tā tas ir noticis.

Sīkāku informāciju par Sēļu kluba darbību un pasākumiem var atrast mūsu mājas lapā www.seluklubs.lv

 Sekojiet arī facebook ziņām.

Sēļu klubs izsaka pateicību Paula Sukatnieka mājas-muzeja vadītājai Vandai Gronskai, Ilūkstes BJC direktorei Vandai Rimšai un V.Bacāna k-gam Vecā Stendera muzejā, kā arī visiem, kas mūs sagaidīja un palīdzēja brauciena laikā. Paldies visiem radošā izbraukuma semināra dalībniekiem par atsaucību, sirsnīgo attieksmi un kopā pavadīto dienu!