SVEICAM!

Sveicam!

Sēlijas gleznotājai Ligitai Caunei – svētkos!

Dzimšanas dienas kā svētki parasti mums ir dzīves pirmajā pusē, bet gadu skaitam pieaugot, mēs tos sākam svērt un mērīt, paši brīnīdamies par ātro pieaugumu. Kaut kurā punktā skaits it kā apstājas, un cilvēks tā arī jūtas, garu mūžu dzīvojot. Ligita ir viena no šādiem cilvēkiem, jo viņas dzīve pieder mākslai, kas dvēseli pielej ar gaismu, ceļ to pretī cilvēkiem un Radītājam. Un tā būs visu mūžu, jo Dievs viņai devis divas lielas un cēlas dāvanas – mūziku un mākslu. Tad nu gadu skaits vairs nav skaitāms, jo jādzīvo divu mūžu garumā!

No Viesītes vidusskolas mazas meitenītes skolotāja Arkādija Kasinska klasē Ligita Vecumniece kļuvusi par gleznotāju un interjeristi, mākslinieci Ligitu Cauni, kuras darbus vērtē un par tiem priecājas ne tikai Latvijā, bet arī aiz mūsu valsts robežām. Sirdī skan gan krāsu mākslas prieks, gan klavieru mūzikas skaņu viļņi, kas kopā veidojuši radošu, gaišu un atvērtu Personību. Tādu mēs Viesītē pazīstam Ligitu Cauni, kas daudziem ir Sēlijas māksliniece, lielu daļu savu darbu radot Sēlijai un Viesītei, rīkojot te plenērus saviem kolēģiem gleznotājiem, lai Sēlijas vārds skanētu visā Latvijā.

Dzīves gaitas sen Ligitu aizvedušas tālu prom no dzimtās Viesītes, bet tēva celtā māja Raiņa ielā joprojām sagaida mājās, jo te viss sācies, – zināšanas, sapņi un mīlestība, kas nekur nav zuduši, bet tikai kļuvuši stiprāki, paliekot par Ligitas stingru dzīves pamatu. Un, ja tas viss ir reāls un pamatīgs, kāpēc nedzīvot divu mūžu garumā savai ģimenei, Sēlijai un Latvijai, lai priecātos un lepotos ar to?

Tāda mums Viesītē ir gleznotāja Ligita Caune no Vecumnieku dzimtas, kas kaimiņos ar profesora Paula Stradiņa ģimeni dzīvojusi. Neviļus nāk doma,- cik bagāta tā mūsu Raiņa iela! Ne māju diženumā, bet iemītnieku stiprumā un gaišumā! Daudz laimes, Ligita!

 

Sveicam 2019. gada Viesītes novada Goda pilsoņus:

Viesītes Go­da pilsoņa nosaukums piešķirts novadpētniecei Ilmai Svilānei, bet Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukums – Veltai Lācei, Edvīnam Kam­pem, Vilmai Kovnackai un Valdim Piekusam.

Īpaši sveicieni Sēļu kluba biedriem:

Saukas pagasta bibliotekārei Veltai Lācei

 

 

 

 

 

 

Viesītes pagasta lauksaimniekam Valdim Piekusam

 

 

 

 

 

 

Novadpētniecei Ilmai Svilānei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveicam Lidiju Ozoliņu!

Grāmatu sērijā “Mēs – neretieši” 2019. gada janvārī iznākusi piektā grāmata “Neretas novada ļaužu spēka vārdi”, almanahs, II gadagājums.

Tā sastādītāja un izdevēja – Neretas novada novadpētniecības muzeja vadītāja Lidija Ozoliņa:

“Šogad Latvijai svinam 100. dzimšanas dienu. Simts gadi aizritējuši kūleņu kūleņiem – mierīgi, rāmi, dāsni, nemiera pilni, ar dabas kaprīzēm, varu, paaudžu un uzskatu maiņām, karu, mieru, Trešo Atmodu. Kas bija pirms mums un būs pēc mums? Kā paaudžu , notikumu, darbu mijiedarbībā radīto nesīsim tālāk? ”

Svinam, pieminam, atzīmējam, atceramies! Tā iesākas katrs kalendārā gada mēnesis šajā grāmatā.

 

Sveicam Ilzi Līdumu!

 

 

 

 

 

 

Latvijas simtgadē iznākusi Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītājas Ilzes Līdumas  sastādītā grāmata “Mēs visi mazas Latvijas esam”

Grāmatā lasām Neretas novadā dzimušo trimdas rakstnieku Zentas Liepas, Veltas Tomas, Jāņa Veseļa un Jāņa Jaunsudrabiņa dzejoļus, veltītus savai dzimtajai zemei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveicam Ilgu Bruņenieci!

Atver grāmatu par Jaunjelgavu

  1. gada jūlijs

http://www.staburags.lv/novadu-zinas/atver-gramatu-par-jaunjelgavu

“Jaunjelgavas pilsētas svētki sākās ar sengaidītās grāmatas par Jaunjelgavu atvēršanu. Tās autore ir Jaunjelgavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilga Bruņeniece, un tās veidošanā piedalījās daudzi.

Līdz šim Jaunjelgava bija viena no retajām vietām, kurai nebija grāmatas par tās vēsturi un tagadni. Tādu veidot ieteica Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks, un šim darbam uzrunāta skolotāja un novada vēstures pētniece Ilga Bruņeniece. Ar atmiņu stāstiem, pētījumiem un fotogrāfijām viņai palīdzēja daudzi tagadējie un bijušie jaunjelgavieši.

Grāmatas atvēršanas svētkos Jaunjelgavas kultūras nama zāle bija interesentu pilna, un bija jūtams – jaunjelgavieši ļoti priecājās par savu grāmatu un ar īpašām gavilēm un ziedu klēpjiem sveica tās autori.

Savukārt apgāda SIA “Vesta – LK”, kurā izdošanai sagatavota grāmata “Jaunjelgava”, vadītāja Ligita Kovtuna atzina, ka tagad viņai Jaunjelgava šķiet pazīstama un savējā. Viņa atklāja, ka grāmatas manuskriptu domes priekšsēdētājs Guntis Libeks lasījis līdz ar viņu, un to darījis vismaz reizes četras. Ligita Kovtuna piebilda, ka darbs izdevies lielisks, un tagad jaunjelgaviešiem būs, ko dāvināt savējiem godos, kāzās, svētkos. “Nesakiet, ka jaunie grāmatas nelasa. Lasa! Uzdāviniet, un redzēsiet, kā šī grāmata viņus “ievilks”!” piebilst viņa.

Grāmatas atvēršanas svētkos notika loterija, kurā desmit laimīgie savā īpašumā ieguva jauno grāmatu. Citi to varēja iegādāties un arī turpmāk to varēs nopirkt Jaunjelgavas novada domē.”

Elitas Brovackas teksts un foto