Akad. Jānis Stradiņš

Akadēmiķa Jāņa Stradiņa gaišai piemiņai

(10.12.1933.-29.11.2019.)

Akadēmiķa Jāņa Stradiņa ģimene, Latvijas zinātnes un kultūras darbinieki un visa radošās inteliģences saime atvadās no 20. – 21. gadsimta vienas no izcilākajām un spožākajām personībām – no Jāņa Stradiņa. Sēlija atvadās no sava garīgā līdera,- viņu pazina, cienīja un viņā ieklausījās visi. Mūžības ceļā devies zinātnieks, zinātnes un kultūras vēsturnieks un organizators, rakstnieks, Trešās atmodas veicinātājs, Latvijā pazīstamās Stradiņu dzimtas atvase ar dzimtas saknēm Sēlijā. Sēlijas atdzimšanas uguns kūrējs un sargātājs, Latvijā pazīstamais un mīlētais Jānis Stradiņš,- ģenialitātes un vienkāršības apvienojums vienā personībā! Dziļa inteliģence un diplomāta spējas bija tie rīki, kas pievērsa cilvēku prātus un lika sekot akadēmiķa Jāņa Stradiņa idejām un aicinājumiem par Sēlijas kultūrvēsturiskā novada vienotību un vēsturisko nozīmību. Pa šiem trīsdesmit gadiem izaugusi jaunā Sēlijas Atmodas ceļa gājēju paaudze, kas veidojusies akadēmiķa Jāņa Stradiņa aktīvas darbības laikā. Cilvēki sadzirdēja viņa teikto, viņa viedoklis vienmēr tika ņemts vērā, viņam jautāja pēc padoma un vienmēr saņēma atbildes, atbalstu un pamudinājumu. Stradiņu dzimtas saknes līdzās Stenderu dzimtai zarojas Sēlijas vidienē, akadēmiķa Jāņa Stradiņa tēva profesora Paula Stradiņa, vectēva un vecmātes ģimeņu un viņu senču dzīves vietās. Viņi ir seno sēļu gēnu nesēji latviešu tautā, – sēļu turpinājums. Stradiņi ir viena no Sēlijas dižajām dzimtām, par ko varam būt patiesi lepni. Akadēmiķa Jāņa Stradiņa plašais mantojums un tā Sēlijas daļa būs stiprs pamats mūsu darbam nākotnē. Tas ir garīgais mantojums, kam ir mūžīga vērtība. Akadēmiķis Jānis Stradiņš bija unikāls kā zinātnieks, talantīgs organizators, autoritāte ne tikai zinātnē, bet arī kultūrā, zinātnes un kultūras vēsturē. Viņa paveiktais fizikāli organiskajā ķīmijā, Latvijas vēsturē, kultūrā un zinātnes popularizēšanā ir kā piemērs cilvēka prāta ģenialitātei, diženumam, plašumam un iespējām. Zinātnes un kultūras apvienojums viengabalainā personībā kā inteliģences spožākais paraugs paliek līdzgaitnieku atmiņās un glabājams paaudžu paaudzēs. Profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis un Sēlijas patriots Jānis Stradiņš paliek mums gaišā piemiņā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildēt