Rakstnieku novadā – Neretā

PASĀKUMS JŪLIJA DIEVKOCIŅA PIEMIŅAI

Skolotājs, dzejnieks, tulkotājs Jūlijs Dievkociņš (12.08.1879.- 21.01.1906.) šogad svinētu 140.jubileju. Dzimis Lauteres pagastā kalpu ģimenē, izskolojies. Darba gaitas atvedušas jaunekli uz Zalvi. Simtgadē pieminēts un godināts, novadnieces Lūcijas Ķuzānes sarakstītajā dzejniekam veltītajā autobiogrāfiskajā grāmatā iemūžināts, kopš tā laika skaļāk nav ticis pieminēts. Vien Zalves skolas pastāvēšanas laikā skolotāji veduši skolēnus uz Zalves kapsētu, kopuši skolotāja un dzejnieka kapu, stāstījuši par jaunā censoņa īso mūžu un lielo veikumu izglītības un literatūras jomā. Plašākai sabiedrībai 40 klusuma gadi – it kā tāda literāta, sabiedriskā darbinieka nebūtu bijis. Tādēļ pat vietējie vairs nezin šādu uzvārdu. Neko jau neiespējamu Jūlijs Dievkociņš savā laikā neprasīja – skolu programmu reformu, mācības latviešu valodā, bērnu literatūras plašāku izdošanu. Jūlijs Dievkociņš viens no pirmajiem popularizējis un izdevis latviešu bērnu un jaunatnes literatūru, sastādījis dzejas, stāstu un pasaku krājumus bērniem, jaunatnei. Un vēl – 1905.gada revolūcijas laikā viņu ievēlēja Lielzalvas rīcības komitejā, kas jauneklim kļuva liktenīgi.

Piektdien, 2019.gada 20.septembrī, Neretas novada kultūras darbinieki, novadpētnieki, iedzīvotāji ar piemiņas brīdi Zalves kapsētā godināja dzejnieka piemiņu pēc 113 gadiem kopš viņa nogalināšanas, pušķojot dzejnieka atdusas vietu ar rudens ziediem un viršiem. Zalviete, pensionētā skolotāja  Ilga Cera stāstīja par J. Dievkociņa skolotāja gaitām Zalves skolā. Neretiete Maija Mačeka lasīja Jūlija Dievkociņa dzeju un viņa skolnieku atmiņas par savu skolotāju. Ziedi, saule, rēna rudens diena klātesošajos raisīja pārdomas par cilvēka īsāka vai garāka mūža devumu nākamajām paaudzēm.

Piemiņas brīdim Zalves kapsētā sekoja dzejas pusstunda Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas Zaļajā klasē, kur kopā ar sākumskolas audzēkņiem lasījām Jūlija Dievkociņa dzejoļus bērniem. Ar lielu interesi bērni aplūkoja Ilgas Ceras rādīto 1907.gadā izdoto J. Dievkociņa dzejas grāmatu “Ugunsziedi”. Pieaugušie Zaļās klases solos jutās gluži kā skolas gados toreiz, pirms 40, 50, 60 gadiem. Tikai toreiz mācības notikušas klasēs, ne ārpus skolas telpām.

Pēc dzejas pusstundas Zaļajā klasē, kur jutās jau rudenīgs vēsums, muzeja telpās apskatījām Jūlijam Dievkociņam veltīto izstādi, Silvijas Apines rotu izstādi un muzeja ekspozīciju. Sarunas turpinājās muzejā pie karstas tējas tases.

Lidija Ozoliņa

Ikgadējie un lielākie pasākumi 2019. gadā Gricgales krogā – Medņos jeb Sēlijas Muižu zemju medus salas objektā.  

Datums Pasākuma nosaukums, norises vieta Par pasākumu (lai saprastu, kas tur Kontaktinformācija Tālr. web lapa, pasākuma FB lapa
04.05.2019 Gricgales kroga modināšanas talka + Baltā galdauta svētki krogā. Adrese: Medņi, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, LV – 5110 Senais Gricgales krogs jeb “Medņi” – rakstnieces Lucijas Ķuzānes dzimtās mājas Sēlijā, kuras vienmēr bijušas atvērtas kultūrai un cilvēkiem. Trešo gadu pēc kārtas notiks kroga atvēršana jaunajai tūrisma sezonai ar pavasara talku, kur kopā sanāk Medņu dzimtas pārstāvji, vietējie ļaudis, draugi un gaidīts ikviens viesis. Diena sākas ar īpašajām kroga pankūkām brokastīs. Tad seko dārza sakopšanas un telpu tīrīšanas darbi. Kad visi čakli pastrādājuši, sēžas kopīgi pie balti klātā pusdienu galda, lai svinētu darbu, sevi un Latviju. Svinēšanā ietilpst L. Ķuzānes stāsti par kroga un Latvijas tapšanas vēsturi, nostāsti par cilvēkiem un notikumiem Gricgalē un Latvijā. Biedrība “Upmales mantinieki”, Lidija Ozoliņa, t. 29353379, e-pasts: lidija.ozolina@inbox.lv; https://www.facebook.com/Neretas-novada-novadpētniecības-muzejs- Gricgales Medņi jeb krogs – Evita Mazjāne, t. 28342969  
21.06.2019. Vasaras saulgriežu ieskaņa Gricgales krogā. Adrese: Medņi, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, LV – 5110 Radošās darbnīcas: Jāņu vainagu vīšana saimniekam un saimniecei,  ziedu dekoru, pušķu veidošanas pamati, māla radošās darbnīcas; Jāņu siera siešana pēc senām sēļu receptēm. Biedrība “Upmales mantinieki”, Lidija Ozoliņa, t. 29353379, e-pasts: lidija.ozolina@inbox.lv; https://www.facebook.com/Neretas-novada-novadpētniecības-muzejs- Gricgales Medņi jeb krogs – Evita Mazjāne, t. 28342969
27.07.2019. Saimnieču lielīšanās. Adrese: Medņi, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, LV – 5110 Jēkaba un Annas dienas tradīciju godāšana sēļu gaumē: kroga īpašo kartupeļu pankūku cepšana kroga ķēķī, batviņu zupas vārīšana lielajā katlā uz ugunskura. Gaidīsim dalībniekus un dalībnieces no tuvākas un tālākas apkārtnes. Biedrība “Upmales mantinieki”, Lidija Ozoliņa, t. 29353379, e-pasts: lidija.ozolina@inbox.lv; https://www.facebook.com/Neretas-novada-novadpētniecības-muzejs- Gricgales Medņi jeb krogs – Evita Mazjāne, t. 28342969
28.09.2019. Kroga guldīšana ziemas miegā jeb kāpostu skābēšana ar dzeju. Adrese: Medņi, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, LV – 5110 Miķeļdienas tradīciju godāšana, kāpostu skābēšanas meistarklase. Dalībnieku mīļākās dzejas lasījumi. Biedrība “Upmales mantinieki”, Lidija Ozoliņa, t. 29353379, e-pasts: lidija.ozolina@inbox.lv; https://www.facebook.com/Neretas-novada-novadpētniecības-muzejs- Gricgales Medņi jeb krogs – Evita Mazjāne, t. 28342969

  15.01.2019. Sagatavoja: Lidija Ozoliņa, biedrības “Upmales mantinieki” valdes priekšsēdētāja: 29353379; e-pasts: lidija.ozolina@inbox.lv       „Nereta- rakstnieku novads” (Sēlijas Akadēmijas 1.gads, radošs brauciens pa Neretas novada rakstnieku piemiņas vietām) 25.JŪLIJĀPie Jaunsudran

Dienas programma

Izbraukšana no Viesītes ar autobusu plkst. 9:00. no Viesītes Kultūras pils laukuma. Maršruts: Viesīte – Nereta – Zalve – Gricgale – Nereta – Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi” – Nereta – Viesīte. 9:00 izbraukšana no Viesītes uz Neretu. 9:30 izbraukšana no Neretas uz Zalvi. 9:50 – 10:45 Jūlija Dievkociņa un Imanta Auziņa Zalvē. 11:15 – 12:45 Pie Lūcijas Ķuzānes Gricgales krogā. Kafijas pauze. 13:15 – 13:45 Neretā. Piemiņas brīdis Ķesteru kapos. 14:00 – 15:30 ciemošanās Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi” pie Ilzes Līdumas. Pusdienas. Sarunas par Neretas novada rakstniekiem, par Sēļu klubu un iecerēto Sēlijas Akadēmiju. Dalības maksa – 3.00 EUR. Sēļu kluba biedriem brauciens par brīvu! Pie J.Veseļa 2 Ķesteru kapos